Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново”, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1: Служебно облекло
Обособена позиция 2: Работно облекло
Обособена позиция 3: Обувки
Обособена позиция 4: Лични предпазни средства
Обособена позиция 5: Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Горско стопанство“ - Община Велико Търново
Обособена позиция 6: Изработка на детски костюми за нуждите на детски градини към дирекция ОМДС, Община Велико Търново
Обособена позиция 7: Изработване на народни носии за нуждите на ДЮФА „Българче“ към ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Велико Търново
Обособена позиция 8: Изработване на работно униформено облекло на дежурните по ПМС 159/30.07.2018 г.
Обособени позиции от № 5 до № 8 се възлагат по реда за съответната им индивидуална стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти!

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-272 от 20.08.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 20.08.2019 14:55:10
225,9 KB
Разяснение №91-00-272 от 20.08.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 20.08.2019 14:55:04
225,9 KB
Документация и приложения
публикуван на: 13.08.2019 16:20:48
831,7 KB
Решение №РД 24-110 от 08.08.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.08.2019 12:22:37
250,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.08.2019 12:22:37
434,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.