Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново”, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1: Служебно облекло
Обособена позиция 2: Работно облекло
Обособена позиция 3: Обувки
Обособена позиция 4: Лични предпазни средства
Обособена позиция 5: Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Горско стопанство“ - Община Велико Търново
Обособена позиция 6: Изработка на детски костюми за нуждите на детски градини към дирекция ОМДС, Община Велико Търново
Обособена позиция 7: Изработване на народни носии за нуждите на ДЮФА „Българче“ към ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Велико Търново
Обособена позиция 8: Изработване на работно униформено облекло на дежурните по ПМС 159/30.07.2018 г.
Обособени позиции от № 5 до № 8 се възлагат по реда за съответната им индивидуална стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти!

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 12.03.2020 16:33:05
244,7 KB
Договор от 25.02.2020 г. със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 12.03.2020 16:33:05
5,8 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 16.01.2020 12:32:15
276,9 KB
Договор от 19.12.2019 г. със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 16.01.2020 12:32:15
615,4 KB
Решение №РД 24-176 от дата 14.11.2019 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №2
публикуван на: 15.11.2019 14:00:02
195,3 KB
Решение №РД 24-175 от дата 14.11.2019 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1
публикуван на: 15.11.2019 14:00:02
193,6 KB
Доклад от дата 08.11.2019 г.
публикуван на: 15.11.2019 14:00:02
266,4 KB
Протокол №4 от дата 08.11.2019 г.
публикуван на: 15.11.2019 14:00:02
302,2 KB
Протокол №3 от дата 05.11.2019 г.
публикуван на: 15.11.2019 14:00:02
354,2 KB
Протокол №1 от дата 02.10.2019 г.
публикуван на: 15.11.2019 14:00:02
4,8 MB
Съобщение №91-00-386 от 05.11.2019 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 05.11.2019 12:25:34
82,2 KB
Протокол №2 от дата 17.10.2019 г.
публикуван на: 17.10.2019 15:47:49
473,2 KB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №3 и №4
публикуван на: 14.10.2019 14:07:57
285,3 KB
Решение №РД 24-141 от 24.09.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №3 и обособена позиция №4
публикуван на: 24.09.2019 16:49:59
176,1 KB
Разяснение № 91-00-314/16.09.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 16.09.2019 16:32:29
75,6 KB
Образци след Решение за промяна
публикуван на: 29.08.2019 10:54:29
150,7 KB
Решение №РД 24-123 от 26.08.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 29.08.2019 10:39:42
175,4 KB
Разяснение №91-00-272 от 20.08.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 20.08.2019 14:55:04
225,9 KB
Документация и приложения
публикуван на: 13.08.2019 16:20:48
831,7 KB
Решение №РД 24-110 от 08.08.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.08.2019 12:22:37
250,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.08.2019 12:22:37
434,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.