Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.02.2020 16:12:13
391,0 KB
Договор от 13.01.2020 г. с "Еко Логистик А" ЕООД
публикуван на: 04.02.2020 16:12:13
5,2 MB
Решение №РД 24-185 от 25.11.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 27.11.2019 15:47:21
190,8 KB
Протокол №4 от дата 08.11.2019 г.
публикуван на: 27.11.2019 15:47:21
191,3 KB
Протокол №3 от дата 05.11.2019 г.
публикуван на: 27.11.2019 15:47:21
638,2 KB
Протокол №1 от дата 30.08.2019 г.
публикуван на: 27.11.2019 15:47:21
148,2 KB
Съобщение №91-00-385 от 05.11.19 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 05.11.2019 15:56:25
71,1 KB
Протокол №2 от дата 14.10.2019 г.
публикуван на: 21.10.2019 14:54:14
2,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-284/27.08.2019 г. за промяна на датата на отваряне на офертите
публикуван на: 27.08.2019 16:56:56
1,3 MB
Разяснение №91-00-263 от 12.08.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 12.08.2019 15:51:44
163,0 KB
Решение № РД 24-105 от 02.08.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 02.08.2019 16:40:31
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.08.2019 16:40:31
389,4 KB
Документация и образци
публикуван на: 02.08.2019 16:40:31
805,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.