Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново

Статус: Затворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №91-00-284/27.08.2019 г. за промяна на датата на отваряне на офертите
публикуван на: 27.08.2019 16:56:56
1,3 MB
Разяснение №91-00-263 от 12.08.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 12.08.2019 15:51:44
163,0 KB
Решение № РД 24-105 от 02.08.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 02.08.2019 16:40:31
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.08.2019 16:40:31
389,4 KB
Документация и образци
публикуван на: 02.08.2019 16:40:31
805,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.