„Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико Търново”

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 16.12.2019 14:16:35
428,3 KB
Договор от 06.12.2019 с "Нелсен - Чистота" ЕООД
публикуван на: 16.12.2019 14:16:35
2,8 MB
Решение № РД 24-163 от 29.10.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 29.10.2019 15:32:27
1,5 MB
Доклад от 24.10.2019 г. на комисията
публикуван на: 29.10.2019 15:32:27
1,5 MB
Протокол № 3 от 24.10.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.10.2019 15:32:27
1,5 MB
Протокол № 2 от 21.10.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.10.2019 15:32:27
1,6 MB
Протокол № 1 от 26.09.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.10.2019 15:32:27
1,5 MB
Съобщение № 91-00-361 от 21.10.2019 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 21.10.2019 11:16:15
1,4 MB
Документация
публикуван на: 21.08.2019 10:06:40
282,3 KB
Решение №РД 24-118/16.08.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.08.2019 13:32:59
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 19.08.2019 13:32:59
640,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.