"Упражняване на авторски надзор на СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" гр. Велико Търново"

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.09.2019 15:56:42
392,1 KB
Договор от 04.09.2019 г. с "Евроарх - 2000" ООД
публикуван на: 30.09.2019 15:56:42
1,1 MB
Решение №РД 24-117 от 16.08.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.08.2019 16:23:42
711,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.