"Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" по позиции"

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане;

Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника;

Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване;

Обособена позиция №4: Доставка на специализирано оборудване;

Обособена позиция №5: Доставка на бяла и черна техника за нуждите на Дирекция „СДЗ“ и Дирекция „ОМДС“. Услугите по обособена позиция №5 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП и не следва да се подават оферти за нея.

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-7/13.01.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 13.01.2020 16:47:13
1,1 MB
Решение №РД 204 от дата 23.12.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 27.12.2019 13:21:18
537,0 KB
Техническа спецификация, одобрена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 23.12.2019 17:15:48
561,4 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 23.12.2019 17:15:48
171,6 KB
Решение №РД 24-197/11.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.12.2019 13:53:36
1,7 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 16.12.2019 13:53:36
4,6 MB
Документация
публикуван на: 16.12.2019 13:53:36
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.