“Въоръжена физическа охрана на обект - Парк „Света Гора““

Статус: Възложена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 09.10.2019 13:42:23
795,5 KB
Договор от 24.09.2019 г. с "Велттед Секюрити" ЕООД
публикуван на: 09.10.2019 13:42:23
1,2 MB
Решение №РД 24-133 от 13.09.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 13.09.2019 16:06:56
384,5 KB
Доклад от 05.09.2019 г.
публикуван на: 13.09.2019 16:06:56
421,0 KB
Протокол №2 от дата 05.09.2019 г.
публикуван на: 13.09.2019 16:06:56
397,2 KB
Протокол №1 от дати 29.08.2019 г. и 30.08.2019 г.
публикуван на: 13.09.2019 16:06:56
883,9 KB
Съобщение №91-00-295 от 02.09.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 02.09.2019 15:24:36
240,6 KB
ЕЕДОП
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
79,6 KB
Заявление за участие
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
12,3 KB
Ценово предложение
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
13,9 KB
Техническо предложение
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
14,7 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
13,8 KB
Проект на договор
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
135,0 KB
ПОКАНА ДО СОД-В.Търново ООД
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
125,5 KB
ПОКАНА ДО ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
125,5 KB
ПОКАНА ДО БОЙДИП ЕООД
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
126,0 KB
Решение № РД 24-122/23.08.2019 г.
публикуван на: 23.08.2019 14:42:21
3,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

28.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.