"Доставка на рекламни материали с цел протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Възложена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на двуезични каталози „Велико Търново и регион”, DVD „АВП Царевград Търнов - звук и светлина” и DVD „Велико Търново в сърцето на историята”

Обособена позиция № 2 „Доставка на преспапие „Велико Търново“, статуетка „Патриаршеска църква“ и макет „Царевец“

Обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като стойността й не надхвърля нито 156 464 лв. без ДДС, нито 20% от общата стойност на поръчката.

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 01.11.2019 16:33:33
444,2 KB
Договор от 25.10.2019 г. с "Царевград Търнов" ЕООД
публикуван на: 01.11.2019 16:33:33
1,9 MB
Решение № РД 24-147 от 09.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.10.2019 16:50:24
1,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

21.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.