Обява №ОБ-29 от дата 01.10.2019 г. с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Статус: Затворена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 01.10.2019 15:49

№ в РОП/ПОП: 9093027

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093027

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-339/04.10.2019 г. по докуемнтация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 04.10.2019 14:49:06
397,6 KB
Обява №ОБ-29 от дата 01.10.2019 г. и Информация №12-161-49 от 01.10.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 01.10.2019 15:51:58
2,1 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 01.10.2019 15:51:58
897,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.