Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери

Статус: Затворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Забележка:Обществената поръчка за информация и комуникация е разделена на две обособени позиции имайки предвид разпоредбата на чл. 80, ал. 1 ППЗОП, Възложителя е отделил обособена позиция №1 като самостоятелна поръчка като я е запазил за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция №2 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Стойността на услугата по обособена позиция № 2 към момента на обявяване на поръчката е 10 980,00лв. без ДДС.
За обособена позиция №2 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Решение №РД 24-196/10.12.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 10.12.2019 16:21:10
1,0 MB
Доклад от дата 04.12.2019 г.
публикуван на: 10.12.2019 16:21:10
4,6 MB
Протокол от дата 15.11.2019 г. и от дата 04.12.2019 г.
публикуван на: 10.12.2019 16:21:10
4,0 MB
Съобщение №91-00-415/29.11.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 29.11.2019 10:09:59
326,7 KB
Документация
публикуван на: 09.10.2019 10:51:58
1,6 MB
Решение №РД 24-145/04.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.10.2019 15:05:36
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.10.2019 15:05:36
2,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

12.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.