„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед“ 1 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“

Статус: Затворена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Приложения към поканата за участие
публикуван на: 01.10.2019 17:03:01
213,0 KB
Покана за участие с изх. № 94ВВ-12003-1 от 01.10.2019 г. до Валентина Дошкова
публикуван на: 01.10.2019 17:03:01
2,5 MB
Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.10.2019 17:03:01
3,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.