„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед“ 1 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с Валентина Дошкова
публикуван на: 28.01.2020 16:55:13
3,0 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 18.11.2019 13:48:27
1,3 MB
Договор от 11.11.2019 г. с Валентина Дошкова
публикуван на: 18.11.2019 13:48:27
862,2 KB
Решение №РД 24-162 от 29.10.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 29.10.2019 16:07:34
2,7 MB
Доклад от дата 28.10.2019 г.
публикуван на: 29.10.2019 16:07:34
3,3 MB
Протокол №2 от дата 24.10.2019 г.
публикуван на: 29.10.2019 16:07:34
3,2 MB
Протокол №1 от дата 16.10.2019 г.
публикуван на: 29.10.2019 16:07:34
3,6 MB
Съобщение № 91-00-362 от 21.10.2019 г. за отваряне на ценовото предложение и провеждане на преговори
публикуван на: 21.10.2019 15:29:45
1,1 MB
Приложения към поканата за участие
публикуван на: 01.10.2019 17:03:01
213,0 KB
Покана за участие с изх. № 94ВВ-12003-1 от 01.10.2019 г. до Валентина Дошкова
публикуван на: 01.10.2019 17:03:01
2,5 MB
Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.10.2019 17:03:01
3,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.