Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново, обособени в девет позиции

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Позиция № 1: Основна градска линия № 1; Основна градска линия № 4 и линии от общинската транспортна схема Велико Търново - Присово и Велико Търново - Дичин
Позиция № 2: Автобусни линии Велико Търново - Килифарево, Велико Търново - Свищов 8.30 ч., Велико Търново - Лясковец - Горна Оряховица, Велико Търново - Габрово № 4101 и № 4104
Позиция № 3: Автобусни линии Велико Търново - Арбанаси, Велико Търново - Мишеморков хан, Велико Търново - р-н Арбанаси - Горна Оряховица, Велико Търново - Русе № 4101 и 4102, Бургас - Велико Търново № 4101
Позиция № 4: Автобусни линии Велико Търново - Дебелец, Велико Търново - Самоводене - Горна Оряховица, Велико Търново - Дичин - Павликени с начални часове на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа
Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа
Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и Велико Търново - Габрово № 4102 и № 4103
Позиция № 7: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 13.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 14.00 часа, Велико Търново - Дичин - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 11.30 часа
Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа
Позиция № 9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №2, №3, №6 и №7
публикуван на: 10.02.2020 14:38:38
425,4 KB
Договор от 20.01.2020 г. с "Алекс ОК" ЕООД за обособена позиция №7
публикуван на: 10.02.2020 14:38:38
3,7 MB
Договор от 13.01.2020 г. с "Б и Б транс" ЕООД за обособена позиция №6
публикуван на: 10.02.2020 14:38:38
1,3 MB
Договор от 20.01.2020 г. с "Алекс ОК" ЕООД за обособена позиция №3
публикуван на: 10.02.2020 14:38:38
5,9 MB
Договор от 20.01.2020 г. с "Алекс ОК" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 10.02.2020 14:38:38
6,0 MB
Решение №РД 24-207 от 27.12.2019 г. за определяне на изпълнител за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №6 и №7
публикуван на: 30.12.2019 11:02:02
295,2 KB
Доклад от 23.12.2019 г.
публикуван на: 30.12.2019 11:02:02
276,1 KB
Протокол №4 от дата 23.12.2019 г.
публикуван на: 30.12.2019 11:02:02
636,7 KB
Протокол №3 от дата 19.12.2019 г.
публикуван на: 30.12.2019 11:02:02
563,5 KB
Протокол №1 от дата 06.12.2019 г.
публикуван на: 30.12.2019 11:02:02
216,3 KB
Съобщение с изх. №91-00-453/18.12.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 18.12.2019 16:43:27
60,1 KB
Протокол №2 от дата 06.12.2019 г.
публикуван на: 10.12.2019 13:33:34
484,0 KB
Решение №РД 24-194 от 06.12.2019 г. за прекратяване на обособени позиции №5, №8 и №9
публикуван на: 06.12.2019 15:14:38
168,0 KB
Съобщение №91-00-418 от 02.12.2019 г. за промяна на датата на отваряне на офертите
публикуван на: 02.12.2019 15:08:29
76,4 KB
Решение №РД 24-190 от 29.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 02.12.2019 10:24:20
187,4 KB
Разяснение №91-00-416 от 29.11.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 29.11.2019 13:30:34
119,8 KB
Разяснение №91-00-389 от 11.11.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 11.11.2019 16:25:01
148,5 KB
Разяснение №91-00-384 от 04.11.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 04.11.2019 15:25:22
110,8 KB
Документация и приложения
публикуван на: 30.10.2019 16:50:58
5,3 MB
Решение №РД 24-160 от 25.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.10.2019 12:17:49
225,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.10.2019 12:17:49
767,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.