“Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за невъзложена поръчка
публикуван на: 15.11.2019 16:50:07
388,3 KB
Решение №РД 24-167 от 04.11.2019 г. за прекратяване
публикуван на: 04.11.2019 16:10:43
1,5 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 21.10.2019 17:20:14
79,4 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 21.10.2019 17:07:15
281,3 KB
Проект на договор
публикуван на: 21.10.2019 17:07:15
272,0 KB
Документация и образци
публикуван на: 21.10.2019 17:07:15
344,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 21.10.2019 17:07:15
404,1 KB
Решение № РД 24-156/21.10.2019 г.
публикуван на: 21.10.2019 17:07:15
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.