“Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за невъзложена поръчка
публикуван на: 15.11.2019 16:51:46
392,3 KB
Решение №РД 24-166 от 04.11.2019 г. за прекратяване
публикуван на: 04.11.2019 16:06:17
1,5 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 21.10.2019 17:14:18
78,5 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 21.10.2019 17:14:18
307,0 KB
Проект на договор
публикуван на: 21.10.2019 17:14:18
267,5 KB
Документация и образци
публикуван на: 21.10.2019 17:14:18
351,9 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 21.10.2019 17:14:18
404,9 KB
Решение № РД 24-157/21.10.2019 г.
публикуван на: 21.10.2019 17:14:18
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.