Доставка на обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново”, по обособени позиции

Статус: Затворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1: Обувки
Обособена позиция 2: Лични предпазни средства

Документация

Файл Размер
Съобщение № 91-00-457 от 20.12.2019 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 20.12.2019 10:45:22
76,1 KB
Протокол №2 от дата 11.12.2019 г.
публикуван на: 12.12.2019 11:39:21
312,5 KB
Разяснение № 91-00-401 от 21.11.2019 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 21.11.2019 15:06:49
100,9 KB
Документация и приложения
публикуван на: 06.11.2019 11:42:35
642,2 KB
Решение №РД 24-164 от 01.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.11.2019 12:33:32
204,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.11.2019 12:33:32
411,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.