„Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Възложител: "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, гр. Велико Търново
Оферти се представят на адреса на управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, гр. Велико Търново:
гр. Велико Търново, ул. "Цар Тодор Светослав” №1, вх. А, ет. 4.

Документация

Файл Размер
Документация
публикуван на: 12.11.2019 11:15:32
526,1 KB
Решение №АСД-02-326/07.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.11.2019 14:09:08
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 11.11.2019 14:09:08
337,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.