„Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Възложител: "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, гр. Велико Търново
Оферти се представят на адреса на управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, гр. Велико Търново:
гр. Велико Търново, ул. "Цар Тодор Светослав” №1, вх. А, ет. 4.

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.04.2020 16:16:46
1,5 MB
Договор от 31.03.2020 г. с ДЗЗД "Екселор-Алфа"
публикуван на: 30.04.2020 16:16:46
791,3 KB
Решение №РД 06-4 от 03.02.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 03.02.2020 14:53:19
724,1 KB
Доклад от дата 29.01.2020 г.
публикуван на: 03.02.2020 14:53:19
7,9 MB
Протокол №2 от дата 22.01.2020 г. и дата 29.01.2020 г.
публикуван на: 03.02.2020 14:53:19
6,2 MB
Съобщение с изх. №АСД-02-41/23.01.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 23.01.2020 14:59:35
376,8 KB
Протокол №1 от дата 18.12.2019 г. и дата 19.12.2019 г.
публикуван на: 07.01.2020 11:30:29
2,3 MB
Документация
публикуван на: 12.11.2019 11:15:32
526,1 KB
Решение №АСД-02-326/07.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.11.2019 14:09:08
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 11.11.2019 14:09:08
337,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.