"Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции"

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудването на 22 (двадесет и две) от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата). Това ще предложи по-добра информираност на пътуващите. За целта Изпълнителят трябва да достави и монтира 22 броя електронни информационни табла на спирките.

Обособена позиция 2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на "Паркинг система и информационни табла за паркиране".

Обособена позиция 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт.

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №2 и №3
публикуван на: 14.07.2021 15:37:04
1,7 MB
Договор от 14.06.2021 г. с "Тикси" АД за обособена позиция №3
публикуван на: 14.07.2021 15:37:04
2,9 MB
Договор от 31.12.2020 г. с "Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 14.07.2021 15:37:04
2,8 MB
Решение №РД 24-13 от дата 23.04.2021 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №3
публикуван на: 23.04.2021 13:52:13
800,0 KB
Доклад от дата 01.04.2021 г.
публикуван на: 23.04.2021 13:52:13
2,6 MB
Протокол от дата 31.03.2021 г. след КЗК и ВАС
публикуван на: 23.04.2021 13:52:13
2,1 MB
Решение № РД 24-118 от 04.09.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 04.09.2020 16:01:28
1,1 MB
Доклад от 28.08.2020 г. на комисията
публикуван на: 04.09.2020 16:01:28
2,5 MB
Протокол № 3 от дати 17.08.2020 г. и 28.08.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2020 16:01:28
7,3 MB
Протокол № 1 от 20.05.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2020 16:01:28
1,4 MB
Съобщение №91-00-275 от 19.08.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 19.08.2020 16:40:23
236,5 KB
Протокол №2 от дата 04.08.2020 г.
публикуван на: 06.08.2020 14:07:47
2,2 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 04.05.2020 09:43:31
1,4 MB
Решение № РД 24-59 от 13.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 15.04.2020 12:21:14
855,4 KB
Съобщение относно промяна в сроковете за подаване и отваряне на офертите
публикуван на: 13.04.2020 10:27:16
165,7 KB
Решение №РД 24-52 от 06.04.2020 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 06.04.2020 16:53:37
815,1 KB
Разяснение №91-00-123 от 06.04.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 06.04.2020 16:53:37
58,3 KB
Разяснение №91-00-113 от 30.03.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 30.03.2020 16:22:48
1,4 MB
Приложение №3.3 към разяснение
публикуван на: 17.03.2020 15:52:40
18,8 KB
Разяснение №91-00-90 от 17.03.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 17.03.2020 15:52:40
1,4 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 11.03.2020 13:39:03
1011,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.03.2020 15:57:21
2,6 MB
Решение № РД 24-33 от 06.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.03.2020 15:57:21
1,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.