Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции.

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“;

Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт;

Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища;

Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по обособена позиция №2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда валиден за индивидуалната им стойност и не следва да се подават оферти за тях.

Документация

Файл Размер
Обявление за изменение
публикуван на: 03.07.2023 12:13:43
364,7 KB
Допълнително споразумение №2 от 29.05.2023 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" ЕАД
публикуван на: 03.07.2023 12:13:43
639,9 KB
Обявление за изменение
публикуван на: 15.05.2023 12:16:20
180,9 KB
Допълнително споразумение №1 от 09.05.2023 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 15.05.2023 12:16:20
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 03.09.2021 16:51:28
1,3 MB
Договор от 04.08.2021 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 03.09.2021 16:51:28
2,7 MB
Решение №РД 24-1 от 05.01.2021 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 05.01.2021 15:36:53
1,8 MB
Доклад от дата 18.12.2020 г.
публикуван на: 05.01.2021 15:36:53
2,8 MB
Протокол от дата 18.12.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.01.2021 15:36:53
2,3 MB
Решение №РД 24-88 от 18.06.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 18.06.2020 15:43:32
1,5 MB
Доклад от дата 08.05.2020 г.
публикуван на: 18.06.2020 15:43:32
8,8 MB
Протокол от дати 27.02.2020 г., 28.02.2020 г., 04.03.2020 г., 30.03.2020 г., 14.04.2020 г., 24.04.2020 г., 28.04.2020 г. и 08.05.2020 г.
публикуван на: 18.06.2020 15:43:32
8,1 MB
Съобщение № 91-00-135 от 14.04.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 14.04.2020 14:03:06
251,5 KB
Съобщение № 91-00-111 от 30.03.2020 г. за отменяне отварянето на ценовите предложения
публикуван на: 30.03.2020 13:56:08
249,5 KB
Съобщение №91-00-105 от 25.03.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 25.03.2020 14:31:36
52,8 KB
Разяснение №91-00-30/07.02.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 07.02.2020 15:59:58
326,1 KB
Документация
публикуван на: 21.01.2020 11:19:47
2,0 MB
Решение №РД 24-4/17.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.01.2020 14:19:05
2,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.01.2020 14:19:05
4,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

25.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.