Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Община Велико Търново.

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 07.02.2020 12:26:51
390,9 KB
Решение №РД 24-11 от 23.01.2020 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 23.01.2020 16:50:58
1,4 MB
Решение №РД 24-7 от 21.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 21.01.2020 17:03:29
2,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

21.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.