Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции.

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Доставка и монтаж на зарядна станция";

Обособена позиция №2: "Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за подържане на 3 броя електробуси".

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 16.07.2020 16:13:00
377,1 KB
Договор от 16.06.2020 г. с "Екселор Холдинг Груп" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 16.07.2020 16:13:00
2,5 MB
Договор от 16.06.2020 г. с "Екселор Холдинг Груп" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 16.07.2020 16:13:00
2,3 MB
Решение № РД 24-68 от 08.05.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2
публикуван на: 08.05.2020 14:12:47
427,3 KB
Решение № РД 24-69 от 08.05.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1
публикуван на: 08.05.2020 14:12:47
847,3 KB
Доклад от 28.04.2020 г. на комисията
публикуван на: 08.05.2020 14:12:47
4,3 MB
Протокол от дати 03.04.2020 г., 24.04.2020 г. и 28.04.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.05.2020 14:12:47
3,9 MB
Съобщение № 91-00-134 от 14.04.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 14.04.2020 13:50:11
242,2 KB
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (ІІ-ри етап)
публикуван на: 12.03.2020 13:50:41
319,7 KB
Решение №РД 24-27/26.02.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.03.2020 12:03:56
1,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.03.2020 12:03:56
1,9 MB
Документация
публикуван на: 02.03.2020 12:03:56
1,0 MB
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (І-ви етап)
публикуван на: 02.03.2020 12:03:56
340,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.