Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures'', както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство.

Статус: Отворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Решение №РД 24-38/17.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.03.2020 11:33:37
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.03.2020 11:33:36
2,0 MB
Документация
публикуван на: 18.03.2020 11:33:36
651,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.