Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures'', както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство.

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 19.10.2020 16:47:15
1,3 MB
Договор от 17.09.2020 г. с "Ниони" ООД
публикуван на: 19.10.2020 16:47:15
3,1 MB
Решение №РД 24-108/14.08.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 17.08.2020 17:03:08
1,8 MB
Протокол №2 от дати 29.06.2020 г. и 02.07.2020 г.
публикуван на: 17.08.2020 17:03:08
9,5 MB
Съобщение с изх. №91-00-219/29.06.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 29.06.2020 15:59:14
246,7 KB
Протокол от дати 14.05.2020 г. и 03.06.2020 г.
публикуван на: 05.06.2020 14:19:24
3,8 MB
Съобщение № 91-00-175 от 11.05.2020 г. за промяна в датата и часа на отваряне на офертите
публикуван на: 11.05.2020 15:37:25
246,0 KB
Решение № РД 24-58 от 13.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 13.04.2020 16:17:33
857,9 KB
Решение № РД 24-53 от 08.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 08.04.2020 17:05:02
1,0 MB
Разяснение №91-00-118 от 03.04.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 03.04.2020 16:36:28
37,6 KB
Решение №РД 24-38/17.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.03.2020 11:33:37
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.03.2020 11:33:36
2,0 MB
Документация
публикуван на: 18.03.2020 11:33:36
651,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.