"Извършване на нововъзникнали, необходими, строително монтажни работи по изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 21.07.2021 16:42:57
558,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 28.09.2020 15:27:55
392,2 KB
Договор от 03.09.2020 г. с "Планекс Инфраструктура" ЕООД
публикуван на: 28.09.2020 15:27:55
1,8 MB
Решение №РД 24-105 от дата 12.08.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.08.2020 14:42:15
372,0 KB
Доклад от дата 11.08.2020 г.
публикуван на: 12.08.2020 14:42:15
443,8 KB
Протокол №4 от дата 11.08.2020 г.
публикуван на: 12.08.2020 14:42:15
425,5 KB
Протокол №3 от дата 06.08.2020 г.
публикуван на: 12.08.2020 14:42:15
435,2 KB
Протокол №2 от дата 15.07.2020 г.
публикуван на: 12.08.2020 14:42:15
294,1 KB
Протокол №1 от дата 27.05.2020 г.
публикуван на: 12.08.2020 14:42:15
332,7 KB
Съобщение с изх. №91-00-260/06.08.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 06.08.2020 14:14:36
213,7 KB
Решение № РД 24-60 от 13.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 15.04.2020 12:26:50
560,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
339,1 KB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Архитектурна - 1"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
6,9 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Архитектурна - 2"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
7,4 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Архитектурна - 3"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
9,3 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Геодезия"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
9,0 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Конструктивна - 1"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
8,7 MB
Проект ДГ "Шарения замък" - част "Конструктивна - 2"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
8,4 MB
Проект "Ограда ДГ "Шарения замък" - част "Архитектурна"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
4,2 MB
Проект "Ограда ДГ "Шарения замък" - част "Геодезия"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
1,9 MB
Проект "Ограда ДГ "Шарения замък" - част "Конструктивна"
публикуван на: 18.03.2020 15:35:44
4,9 MB
Решение № РД 24-35 от 13.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.03.2020 14:40:04
709,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 16.03.2020 14:40:04
408,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.