Изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 03.09.2020 12:06:05
389,4 KB
Договор от 14.08.2020 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов"
публикуван на: 03.09.2020 12:06:05
2,7 MB
Решение №РД 24-97/16.07.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 16.07.2020 16:20:25
5,1 MB
Доклад от дата 07.07.2020 г.
публикуван на: 16.07.2020 16:20:25
6,0 MB
Протокол №3 от дата 07.07.2020 г.
публикуван на: 16.07.2020 16:20:25
6,2 MB
Протокол №2 от дата 25.06.2020 г.
публикуван на: 16.07.2020 16:20:25
2,1 MB
Съобщение №91-00-222 от 01.07.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 01.07.2020 11:39:33
51,0 KB
Протокол №1 от дата 26.05.2020 г.
публикуван на: 01.06.2020 15:59:10
1,9 MB
Решение № РД 24-61 от 14.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 16.04.2020 10:32:16
3,3 MB
Съобщение относно промяна в сроковете за подаване и отваряне на офертите
публикуван на: 15.04.2020 16:02:11
1,1 MB
Решение № РД 24-44 от 18.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.03.2020 11:51:02
188,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.03.2020 11:51:02
186,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 23.03.2020 11:51:02
450,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.