Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез „SMS паркиране“, на територията на „Синя зона“ в град Велико Търново

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 19.03.2020 17:09

№ в РОП/ПОП: 9097390

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097390

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.04.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 29.04.2020 г. с "Линк Мобилити" ЕАД
публикуван на: 28.05.2020 15:37:15
3,6 MB
Протокол от дата 07.04.2020 г.
публикуван на: 15.04.2020 16:15:19
1,8 MB
Информация № 12-161-9 от 31.03.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 31.03.2020 11:47:57
405,5 KB
Разяснение №91-00-104 от 24.03.2020 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 24.03.2020 16:38:36
1,4 MB
Обява №ОБ-4 от дата 19.03.2020 г. и Информация №12-161-7 от 19.03.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 19.03.2020 17:10:05
1,6 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 19.03.2020 17:10:05
1,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

06.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.