Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция №1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.

Обособена позиция №2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII.

Обособена позиция №3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост.

Обособена позиция №4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

Документация

Файл Размер
Обявление за невъзложена поръчка
публикуван на: 01.06.2020 14:49:01
422,0 KB
Решение за прекратяване №РД 24-76/19.05.2020 г.
публикуван на: 19.05.2020 16:17:51
1,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.04.2020 11:09:15
467,2 KB
Решение №РД 24-63 от 23.04.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.04.2020 15:01:59
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.04.2020 15:01:59
594,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.06.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.