Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 26.03.2020 14:25

№ в РОП/ПОП: 9097681

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097681

Документация

Обособено позиция № 1: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на Община Велико Търново
Обособена позиция № 2: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново
Обособена позиция № 3: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на дирекция „Местни данъци и такси“, Община Велико Търново
Обособена позиция № 4: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметства и други обекти на територията на Община Велико Търново /без град Велико Търново/
Обособена позиция № 5: Услуга по доставка на Интернет без ограничение на трафика за осигуряване на видеонаблюдение на територията на град Велико Търново и кметствата и кметските наместничества в община Велико Търново
Обособена позиция № 6: Услуга по доставка на безжичен интернет на територията на град Велико Търново

Файл Размер
Договор от 14.05.2020 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №6
публикуван на: 24.06.2020 17:01:47
1,5 MB
Договор от 14.05.2020 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №5
публикуван на: 24.06.2020 17:01:47
1,5 MB
Договор от 15.05.2020 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №4
публикуван на: 24.06.2020 17:01:47
1,6 MB
Договор от 14.05.2020 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №3
публикуван на: 24.06.2020 17:01:47
1,5 MB
Договор от 14.05.2020 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №2
публикуван на: 24.06.2020 17:01:47
1,5 MB
Договор от 14.05.2020 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №1
публикуван на: 24.06.2020 17:01:47
1,4 MB
Протокол от дата 13.04.2020 г.
публикуван на: 30.04.2020 16:08:15
2,1 MB
Информация № 12-161-11 от 07.04.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 07.04.2020 11:31:10
1,6 MB
Разяснение от 06.04.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 06.04.2020 16:05:46
1,4 MB
Обява № ОБ-5 от 26.03.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 26.03.2020 14:25:12
329,5 KB
Информация с изх. № 12-161-8 от 26.03.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 26.03.2020 14:25:12
81,0 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 26.03.2020 14:25:12
286,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.