Обява №ОБ-7 от дата 10.04.2020 г. с предмет: „Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа по обособени позиции"

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 10.04.2020 16:26

№ в РОП/ПОП: 9098043

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098043

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на два броя покривна конструкция;

Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на система за контрол на достъп и работно време в Община Велико Търново.

Доставката по обособена позиция №2 ще се възложи по реда на съответната ѝ индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Стойността на позиция №2 не надхвърля 156 464 лв. и общата й стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с това, участниците не следва да подават оферти по тази обособена позиция. 
Всеки участник има право да подаде оферта само за обособена позиция №1.

Документация

Файл Размер
Договор от дата 17.06.2020 г. с "Ен Ер Джи Софт" ЕООД, гр. Русе
публикуван на: 17.06.2020 12:10:03
3,0 MB
Протокол от дати 29.04.2020 г., 18.05.2020 г. и 28.05.2020 г.
публикуван на: 05.06.2020 12:16:06
2,4 MB
Разяснение № 91-00-155 от 23.04.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 23.04.2020 15:48:59
1,6 MB
Разяснение №91-00-153 от 21.04.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 21.04.2020 16:08:41
318,9 KB
Разяснение №91-00-142 от 15.04.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 15.04.2020 16:09:37
107,2 KB
Обява №ОБ-7 от 10.04.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 10.04.2020 16:31:43
1,8 MB
Информация №12-161-12 от 10.04.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 10.04.2020 16:31:43
283,5 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 10.04.2020 16:31:43
703,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.