ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014773 Услуга по извършване на авторски надзор, във връзка с проект: „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново”.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 23.04.2013 18:02

Услуга по извършване на авторски надзор, във връзка с проект: „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие", по позиции:
Позиция 1: „Извършване на авторски надзор на обекти: СОУ „Вела Благоева”, гр. Велико Търново, СОУ „Владимир Комаров”, гр. Велико Търново, ОУ „Христо Смирненски”, село Водолей, ОУ „Христо Ботев”, село Ресен”;
Позиция 2: „Извършване на авторски надзор на обект ЦДГ „Първи юни”, гр. Велико Търново

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
595,1 KB
Технически изисквания
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
454,0 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
131,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
82,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.05.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.04.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.