Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нов лек автомобил ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №2: Доставка на 2 броя употребявани пикапи ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №3: Доставка на автомобил за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания“ и “Наблюдавано жилище“ Обособена позиция №4: Доставка на товарен бус на нуждите на Община Велико Търново Обособена позиция №5: Доставка на автомобил за ОП „Спортни имоти“ Обособена позиция №6: Доставка на високо проходим автомобил 4х4 с пет врати за нуждите на Община Велико Търново Обособена позиция №7: Доставка на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ Обособена позиция №8: Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ Обособена позиция №9: Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ Обособена позиция №10: Товарен автомобил (камион) до 3,5 тона за нуждите на ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №11: Доставка на автомобил за социален патронаж. Обособена позиция №12: Доставка на автомобил 4х4 за нуждите на Общинско кабелно радио Обособена позиция №13: Доставка на бус за ЦСУ за нуждите на Защитено жилище за пълнолетни с умствена изостаналост Пчелище Обособена позиция №14: Товарен автомобил тип самосвал за нуждите на Община Велико Търново

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 15.06.2020 14:18

№ в РОП/ПОП: 00073-2020-0037

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983864&mode=view

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 10
публикуван на: 12.07.2021 15:12:36
619,4 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №1
публикуван на: 12.03.2021 09:24:25
834,3 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №9
публикуван на: 12.03.2021 09:24:25
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №4
публикуван на: 11.01.2021 16:41:35
832,3 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №3
публикуван на: 11.01.2021 16:41:35
1,5 MB
Договор по Обособена позиция №10
публикуван на: 14.12.2020 11:02:53
1,6 MB
Договор по Обособена позиция №9
публикуван на: 14.12.2020 11:02:53
1,6 MB
Договор по Обособена позиция №8
публикуван на: 14.12.2020 11:02:53
2,2 MB
Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 8, 9 и 10
публикуван на: 14.12.2020 11:02:53
419,3 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №2
публикуван на: 11.12.2020 16:38:16
1,5 MB
Договор по Обособена позиция №4
публикуван на: 30.11.2020 12:11:33
583,7 KB
Договор по Обособена позиция №3
публикуван на: 30.11.2020 12:11:33
632,6 KB
Договор по Обособена позиция №2
публикуван на: 30.11.2020 12:11:33
600,7 KB
Договор по Обособена позиция №1
публикуван на: 30.11.2020 12:11:33
609,3 KB
Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 1, 2, 3 и 4
публикуван на: 30.11.2020 12:11:33
452,7 KB
Обявление за невъзложена поръчка за позиции № 5, 6 и 7
публикуван на: 22.10.2020 15:38:03
8,5 MB
Решение за класиране ОП10
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
806,7 KB
Решение за класиране ОП9
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
805,1 KB
Решение за класиране ОП8
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
830,5 KB
Решение за прекратяване на позиция №7
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
873,1 KB
Решение за класиране ОП4
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
819,5 KB
Решение за класиране ОП3
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
844,2 KB
Решение за класиране ОП2
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
815,0 KB
Решение за класиране ОП1
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
837,5 KB
Доклад на комисията
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
540,4 KB
Протокол №4
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
978,6 KB
Протокол №3
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
76,1 KB
Протокол №2
публикуван на: 29.09.2020 17:37:05
1,6 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 14.09.2020 15:47:04
1,4 MB
Протокол 1 допълнителни документи
публикуван на: 27.08.2020 15:50:04
1,6 MB
Решение за прекратяване на Обособени позиции № 5 и 6
публикуван на: 14.08.2020 12:06:29
1,4 MB
Разяснение №91-00-237 от 20.07.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 20.07.2020 14:27:51
1,4 MB
Разяснение №91-00-225 от 03.07.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 03.07.2020 16:11:36
1,4 MB
Решение № РД 24-89 от 23.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 25.06.2020 15:28:22
1,6 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 17.06.2020 13:21:38
79,3 KB
Спецификации
публикуван на: 17.06.2020 13:21:38
306,7 KB
Документация и образи
публикуван на: 17.06.2020 13:21:38
200,6 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 15.06.2020 14:48:54
760,1 KB
Решение № РД 24-86/12.06.2020 г.
публикуван на: 15.06.2020 14:48:54
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

03.08.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.08.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.