Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нов лек автомобил ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №2: Доставка на 2 броя употребявани пикапи ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №3: Доставка на автомобил за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания“ и “Наблюдавано жилище“ Обособена позиция №4: Доставка на товарен бус на нуждите на Община Велико Търново Обособена позиция №5: Доставка на автомобил за ОП „Спортни имоти“ Обособена позиция №6: Доставка на високо проходим автомобил 4х4 с пет врати за нуждите на Община Велико Търново Обособена позиция №7: Доставка на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ Обособена позиция №8: Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ Обособена позиция №9: Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ Обособена позиция №10: Товарен автомобил (камион) до 3,5 тона за нуждите на ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №11: Доставка на автомобил за социален патронаж. Обособена позиция №12: Доставка на автомобил 4х4 за нуждите на Общинско кабелно радио Обособена позиция №13: Доставка на бус за ЦСУ за нуждите на Защитено жилище за пълнолетни с умствена изостаналост Пчелище Обособена позиция №14: Товарен автомобил тип самосвал за нуждите на Община Велико Търново

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 15.06.2020 14:18

№ в РОП/ПОП: 00073-2020-0037

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983864&mode=view

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-225 от 03.07.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 03.07.2020 16:11:36
1,4 MB
Решение № РД 24-89 от 23.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 25.06.2020 15:28:22
1,6 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 17.06.2020 13:21:38
79,3 KB
Спецификации
публикуван на: 17.06.2020 13:21:38
306,7 KB
Документация и образи
публикуван на: 17.06.2020 13:21:38
200,6 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 15.06.2020 14:48:54
760,1 KB
Решение № РД 24-86/12.06.2020 г.
публикуван на: 15.06.2020 14:48:54
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

03.08.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.08.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.