ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014776 "Оказване на съдействие по дейностите, свързани с управление и отчитане на проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисване и управляване от Община Велико Търново чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 23.04.2013 18:26

"Оказване на съдействие по дейностите, свързани с управление и отчитане на проект "Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисване и управляване от Община Велико Търново чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение" по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от програмата за развитите на селските райони за периода 2007 – 2013 г."

Документация

Файл Размер
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
148,0 KB
Приложение № 1
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
40,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
76,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.05.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.04.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.