ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0022 Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 30.04.2013 12:12

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-105 от 04.12.2013 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
453,5 KB
Разяснение по документацията за участие от 23.05.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
227,8 KB
Решение за промяна № РД 24-44/14.05.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
84,4 KB
Насоки
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Документация за участие след Решение за промяна № РД 24-44/14.05.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,6 MB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
67,2 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
176,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.05.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.05.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.