Открита процедура 00073-2013-0020 Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново по обособени позиции.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 16.04.2013 13:43

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Слънце”, гр. Велико Търново”; Обособена позиция № 2 – „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”. Съгласно Техническата спецификация на поръчката, ще се извършват СМР, включващи енергоспестяващи мерки (изолация, подмяна на дограма, управление и изграждане на отоплителна инсталация и ел. инсталация).

Документация

Файл Размер
Разяснение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
551,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.05.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.05.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.