ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015962 Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 29.05.2013 13:50

Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – имоти №№ 000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

Документация

Файл Размер
Уведомление за прекратяване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
368,7 KB
ПУП - функционална схема и план за застрояване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,6 MB
Парцеларен план - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,8 MB
Парцеларен план - електро
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,8 MB
Геоложки доклад
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,2 MB
Приложение № 9
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,3 MB
Парцеларен план - съобщителна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,9 MB
Парцеларен план - ВиК
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,3 MB
Парцеларен план - ВиК
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB
Парцеларни планове
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,9 MB
Геоложки доклад
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB
План мониторинг
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,6 MB
Обемно проучване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
629,4 KB
Прединвестиционно проучване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,1 MB
Задание
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
508,9 KB
Образец №5
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
114,5 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
97,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
96,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.06.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.06.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.