Отчетна дейност на клубовете на пенсионера и инвалида в с. Церова кория и с. Дичин

На 27.02.2019 г. в с. Дичин се проведе Годишно отчетно събрание на Клуба на пенсионера и инвалида „Ехо от младостта“, с председател г-жа Радка Иванова, която  представи дейността на Клуба през 2018 г. и програмата за 2019 г. Съществено място в бъдещата организирана дейност през настоящата година заема отбелязването на 10- годишнина  от създаване на Клуба и 150-годишнина на Читалище „Зора 1869“, както и участието на членовете на клуба в Общински празници и мероприятия. Срещата уважи г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново, която се обърна с приветствени думи към всички присъстващи и подчерта приноса на Клуба на пенсионера и инвалида в подобряване живота на хората от третата възраст: „Щастлива съм, че Клуба на пенсионера и инвалида в с. Дичин е място за пълноценно социално общуване и активното участва в културния живот на Община Велико Търново.“ На Годишно отчетно събрание присъстваха  и г-н Николай Теодосиев – Кмет на с. Дичин, г-н Георги Евтимов - член на Общинска организация на Съюза на пенсионерите 2004 - Велико Търново и членове на клуба.

След срещата г-н Теодосиев и г-жа Димитрова посетиха частен Дом за стари хора “Слънчев дом - здраве“. „Разкриването на частен Дом за стари хора “Слънчев дом- здраве“, с. Дичин допринася за развитие на социалните услуги във вашето населено място и е предпоставка за ползотворна бъдеща съвместна дейност с Клуба на пенсионера и инвалида.“- с тези думи г-жа Димитрова се обърна към г-жа Кремена Бушева -управител на Дома и Кмета на с. Дичин.

На 06.03.2019 г. в присъствието на г-жа Росица Димитрова - Директор на Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" при Община Велико Търново, г-н Христо Кунчев - Кмет на с. Церова кория, г-жа Даринка Пенчева -  представител на Общинска организация на съюза на пенсионерите и членове на Клуба се проведе годишно отчетно събрание на Клуба на пенсионера и инвалида, с. Церова кория. Цялостен отчет за дейността на Клуба през 2018 г. представи председателят г-н Йордан Кунакчиев, който запозна всички присъстващи и с мероприятията предвидени в културната програма за 2019 г.

"За мен е истинско удоволствие, че от 2007 година Клуба на пенсионера и инвалида в с. Церова кория се развива пълноценно и дейно участва в културния и социален живот на Общината. Вие сте пример за толерантност и проява на разбиране към хората от социалните услуги, функциониращи в с. Церова кория, за което Ви благодаря. Предвиждаме реализирането на нови социални проекти в Церова кория, което ще допринесе за развитието на селото и привличане нови членове на Клуба. "- с тези думи г-жа Димитрова се обърна към всички присъстващи, като допълнително разясни какви ще бъдат новите социални услуги в селото.

 

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.