Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от насилие

Адрес: село Балван
Управител: Виктория Иванова
Телефон: 0885 546 493
email: cr.center_balvan@abv.bg

Кои сме ние

„Кризисен център” е комплекс от социални услуги, предоставяни на деца, пострадали от насилие или жертви на трафик.

Нашата цел

Предоставяне 24 часа в денонощието социални услуги на деца, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, изготвяне на индивидуални програми за социална интеграция, психическо и емоционално стабилизиране.

Потребители

Потребителите на услугата са момичета на възраст от 6 до 18 години, жертви на трафик или постарадали от насилие.

Капацитет

Капацитетът на Кризисния център е 15 места.

Услуги:

  • осигуряване на подслон и храна;
  • осигуряване задоволяването на здравни потребности;
  • осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата;
  • включване на детето в образователния процес;
  • консултиране и информиране;
  • обучение в жизнени и социални умения;
  • организиране на свободното време;
  • съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
  • други.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.