Дом за стари хора „Венета Ботева”, град Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Ил. Драгостинов" 3

Управител: Зорица Радловска

Телефони:

062/ 67-04-87
062/ 64-08-83

e-mail: dsh_vt@abv.bg

facebook: dsh-vt

Кои сме ние

Дом за стари хора „Венета Ботева” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги извън общността с отделение за лежащо болни.

Нашата цел

Задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, 24 - часово медицинско наблюдение, осигуряване на атмосфера за преодоляване на чувството на изолираност и изоставеност, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Нашата цел е изразена в логото на институцията: ”Живот, мъдрост и достойни старини”

Потребители

Потребителите на услугата са лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване и които:

 • Не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности;
 • Имат намалена работоспособност (група инвалидност) над 71%, определена с експертно решение на ТЕЛК и активното лечение за тях е приключило;
 • Нямат близки, които да се грижат за тях;
 • Имат близки, но те са с определена над 71% намалена работоспособност;
 • Имат близки, но те са навършили пенсионна възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване;
 • Ветераните от войните ползват предимство при настаняване.

Капацитет

Капацитетът на Дом за стари хора „Венета Ботева” е 134 места.

Услуги

 • предоставяне на жилищно помещение със собствен санитарен възел, топла вода и сезонно отопление на всички обитавани помещения, телевизионни помещения с кабелен носител, чайни помещения с определен статут и време за достъп;
 • осигурена храна и хранене на етажна столова в една смяна;
 • 24 - часово медицинско наблюдение и рехабилитация;
 • транспортиране до и от болница, поликлиника и други лечебно-диагностични заведения с автомобил, собственост на институцията;
 • социална рехабилитация;
 • индивидуално психологическо консултиране и групова психотерапия;
 • трудотерапия;
 • предоставяне на книги, списания и вестници от библиотечния фонд на Дома;
 • бръснаро-фризьорски услуги;
 • шивашки услуги;
 • пране и гладене на лично и постелочно бельо;
 • помощ при самообслужване

 

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.