План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново и отчет на плана

Icon План за действие за 2024 г. за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново (493,9 KB) Icon Отчет на План за действие за 2023 г. за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново (1,2 MB) Icon Отчет на План за действие за 2022 г. за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново (298,0 KB) Icon План за действие за 2022 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (812,7 KB) Icon Отчет на План за действие за 2021 г. за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново (813,6 KB) Icon План за действие за 2021 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново (443,9 KB) Icon Отчет на План за действие за 2020 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново (588,8 KB) Icon План за действие за 2020 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново (274,5 KB) Icon Отчет на План за действие за 2019 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново (580,4 KB) Icon План за действие за 2019 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (280,9 KB) Icon Отчет на план за действие за 2018 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (535,3 KB) Icon План за действие за 2018 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (469,9 KB) Icon Отчет на план за действие за 2017 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (636,5 KB) Icon План за действие за 2017 год. за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (1,1 MB) Icon Отчет на План за действие за 2016 год. за осгуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (3,1 MB) Icon План за действие за 2016 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (63,1 KB) Icon Отчет на План за действие за 2015 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново /2012 – 2015 г./ (239,6 KB) Icon Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2015 (387,5 KB) Icon План за действие за 2015 година към стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 година (192,1 KB) Icon Отчет на План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново /2012 – 2015 г./ (321,0 KB) Icon План за действие за 2014 година към стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 година (190,1 KB) Icon Отчет на план за действие 2013 г. към стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. (215,3 KB) Icon План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012-2015 година/ (93,0 KB) Icon План за действие за 2012 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012-2015 година/ (130,5 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.