Програма за детето на Община Велико Търново и отчет по изпълнение на програмата

Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2024 г. (463,6 KB) Icon Отчет по Програма за детето за 2023 г. (840,0 KB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2023 г. (139,0 KB) Icon Отчет по Програма за детето за 2022 г. (539,2 KB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2022 г. (482,2 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2021 г. на Община Велико Търново (818,1 KB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2021 година (521,0 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2020 г. на Община Велико Търново (763,0 KB) Icon Програма за детето на община Велико Търново за 2020 г. (299,7 KB) Icon Отчет по изпълнение на Програма за детето за 2019 г. на община Велико Търново (608,7 KB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2019 г. (307,2 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2018 г. на Община Велико Търново (581,6 KB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2018 г. (466,4 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2017 г. на Община Велико Търново (843,1 KB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2017 г. (769,1 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2016 г. (4,7 MB) Icon Програма за детето на Община Велико Търново за 2016 г. (65,3 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2015 г. (178,4 KB) Icon Общинска стратегия за детето /2012-2015/ (415,6 KB) Icon Програма за детето за 2015 г. към стратегия за детето на Община Велико Търново /2012 г. – 2015 г./ (173,6 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2014 г. към стратегия за детето /2012 г. – 2015 г./ на Община Велико Търново (437,4 KB) Icon Програма за детето за 2014 година към стратегия за детето на Община Велико Търново /2012 г. – 2015 г./ (169,4 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2013 г. към стратегия за детето /2012 г. – 2015 г./ на Община Велико Търново (427,4 KB) Icon Програма за детето за 2013 г. към Стратегия на Община Велико Търново за детето / 2012 г.-2015 г./ (109,0 KB) Icon Програма за детето за 2012 година към Стратегия на Община Велико Търново за детето /2012-2015 г./ (128,5 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.