Общински съвет

Във връзка с постъпила покана за провеждане на Общо събрание на „Пазари – Велико Търново“ ООД, по т. 10 от дневния ред „Вземане на решение за реализиране на бизнес плана за изпълнение на IV етап от реконструкция на Централен пазар във връзка с изпълнение на т. III от Устава на „Пазари – Велико Търново“ – Предмет на дейност, и т. 7 от Протокол на ОС на съдружниците от 27.10.2008 г. и одобряване на Оферта относно инвестиционна проектиране на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – IV ЕТАП,  на 20.11.2017 г. от 10.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, ще се представи презентация на проекта „Реконструкция на Централен пазар Велико Търново - IV етап“.

 

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.