Общински съвет

ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2018  г.

На основание чл. 25, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, каним всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2018 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 25.03.2019 г. /понеделник/ в Голяма зала на Община Велико Търново от 17,00 часа.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Icon Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2018 г. (107,2 KB) Icon Отчет за изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2018 г. (204,1 KB) Icon Приложения (6,1 MB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.