Предложение относно: Приемане на Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

Icon Съобщение във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите (62,8 KB) Icon Предложение относно: Приемане на Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (135,1 KB) Icon Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (135,5 KB) Icon Доклад относно: Приемане на Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (122,9 KB) Icon Съобщение във връзка с чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове (989,0 KB)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.