Съобщение за допуснати до изслушване кандидати за съдебни заседатели

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Постоянната комисия по нормативно – правна уредба и обществен ред, избрана с решение № 217/25.06.2020 г. на Великотърновски общински съвет, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново, както следва:
 
 
Имена Входящ номер
1 Александър Попов Вх. № 595/20.07.2020 г.
2 Анелия Пейчева Вх. № 573/15.07.2020 г.
3 Анета Тангълова Вх. № 626/23.07.2020 г.
4 Анка Григорова Вх. № 621/23.07.2020 г.
5 Бисера Дживдерова Вх. № 556/10.07.2020 г.
6 Валентина Димитрова-Стойнова Вх. № 617/23.07.2020 г.
7 Васил Василев Вх. № 611/22.07.2020 г.
8 Венцислав Мутафов Вх. № 558/13.07.2020 г.
9 Виолета Апостолова Вх. № 569/15.07.2020 г.
10 Димитър Димитров Вх. № 631/24.07.2020 г.
11 Дияна Дребова-Николаева Вх. № 547/06.07.2020 г.
12 Добрин Георгиев Вх. № 545/06.07.2020 г.
13 Емилия Иванова Вх. № 550/07.07.2020 г.
14 Йоанна Владинова Вх. № 612/22.07.2020 г.
15 Йордан Иванов Вх. № 557/13.07.2020 г.
16 Йорданка Боева Вх. № 565/14.07.2020 г.
17 Лиляна Славчева Вх. № 614/22.07.2020 г.
18 Маргарет Станчева Вх. № 600/21.07.2020 г.
19 Мариета Петрова Вх. № 627/24.07.2020 г.
20 Марта Маркова Вх. № 623/23.07.2020 г.
21 Миглена Краева Вх. № 622/23.07.2020 г.
22 Мирослава Петърчева Вх. № 592/17.07.2020 г.
23 Орлин Николов Вх. № 615/22.07.2020 г.
24 Росица Динева-Карабаджакова Вх. № 625/23.07.2020 г.
25 Славина Здравкова Вх. № 630/24.07.2020 г.
26 Стефан Велчев Вх. № 590/17.07.2020 г.
27 Таня Трифонова Вх. № 596/20.07.2020 г.
28 Теодора Миновска Вх. № 613/22.07.2020 г.
29 Тодор Начев Вх. № 628/24.07.2020 г.
30 Тошко Тодоров Вх. № 601/21.07.2020 г.
31 Христо Глушков Вх. № 629/24.07.2020 г.
32 Цветомира Цветанова Вх. № 618/23.07.2020 г.
33 Юмит Елиман Вх. № 632/24.07.2020 г.
                                 
 
Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на  17.08.2020 г.  в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България № 2“, в Голяма зала,  при следния ред:
  • 17.08.2020 г. от 13:00 ч. – кандидатите от № 1 до № 5 включително от списъка;
  • 17.08.2020 г. от 13:30 ч. – кандидатите от № 6 до № 10 включително от списъка;
  • 17.08.2020 г. от 14:00 ч. – кандидатите от № 11 до № 15 включително от списъка;
  • 17.08.2020 г. от 14:30 ч. – кандидатите от № 16 до № 20 включително от списъка;
  • 17.08.2020 г. от 15:00 ч. – кандидатите от № 21 до № 25 включително от списъка;
  • 17.08.2020 г. от 15:30 ч. – кандидатите от № 26 до  № 30 включително от списъка;
  • 17.08.2020 г. от 16:00 ч. – кандидатите от № 31 до № 33 включително от списъка.
 
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Великотърновски общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
 
Гергана Евтимова
/Председател на ПК по НПУОР/ 

 

Icon Протокол № 11 на постоянната комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред (678,3 KB) Icon Протокол № 12 на постоянната комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред (634,8 KB) Icon Доклад на Постоянната комисия по нормативно правна уредба и обществен ред (ПК по НПУОР) (277,4 KB)

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.