Съобщение за допуснати до изслушване кандидати за съдебни заседатели

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Постоянната комисия по нормативно – правна уредба и обществен ред, избрана с решение № 1521/27.06.2019 г. на Великотърновски общински съвет публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново, както следва:

 1. Албена Георгиева               Вх. № 3099/26.07.2019 г.;
 2. Валентин Христов                Вх. № 3102/26.07.2019.;
 3. Величка Кирова                     Вх. № 3092/25.07.2019 г.;
 4. Георги Байчев                      Вх. № 3080/22.07.2019 г.;
 5. Георги Стефанов                 Вх. № 3091/25.07.2019 г.;
 6. Дияна Габровска                 Вх. № 3100/26.07.2019 г.;
 7. Емил Томов                           Вх. № 3090/25.07.2019 г.;
 8. Иван Драгостинов               Вх. № 3089/24.07.2019 г.;
 9. Людмил Атев                        Вх. № 3040/10.07.2019 г.;
 10. Марияна Петкова                Вх. № 3098/26.07.2019 г.;
 11. Нели Минева                         Вх. № 3079/22.07.2019 г.;
 12. Полина Кенарова                Вх. № 3077/19.07.2019 г.;
 13. Симона Каратодорова        Вх. № 3088/24.07.2019 г.;
 14. Соня Събева                        Вх. № 3078/19.07.2019 г.;
 15. Стефан Бъкличаров            Вх. № 3095/25.07.2019 г.;
 16. Стефан Желев                      Вх. № 3021/03.07.2019 г.;
 17. Стефка Калчева                   Вх. № 3094/25.07.2019 г.;
 18. Таня Попова                         Вх. № 3093/25.07.2019 г.;
 19. Тереза Недялкова                Вх. № 3087/24.07.2019 г.;
 20.  Христина Цанкова              Вх. № 3101/26.07.2019 г.;

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на  21.08.2019 г.  в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България № 2“, зала № 306,  при следния ред:

 • 21.08.2019 г., от 09:30 ч. – кандидатите от № 1 до № 5 включително от списъка;
 • 21.08.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите от № 6 до № 10 включително от списъка;
 • 21.08.2019 г., от 10:30 ч. – кандидатите от № 11 до № 15 включително от списъка;
 • 21.08.2019 г., от 11:00 ч. – кандидатите от № 16 до № 20 включително от списъка;

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Великотърновски общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Гергана Евтимова

/Председател на ПК по НПУОР/ 

Icon Протокол № 49 от заседание на ПК по НПУОР (149,3 KB) Icon Протокол № 51 от Заседание на ПК на НПУОР (275,9 KB) Icon Доклад от изслушването (187,5 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.