Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/

  • Тодор Тодоров – председател;
  • Николен Стойнов – член;
  • Гергана Евтимова – член;
  • Деян Хаджийски – член;
  • Георги Марков – член;
  • Петко Тюфекчиев – член;
  • Мавроди Калейнски – член.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.