Актуално

Приключи класирането на подадените до 30 април 2021 г. заявления за прием на деца в детските ясли на територията на Община Велико Търново и сравняване на дублираните заявления. Списъците с класираните деца ще бъдат поставени на 1 юни /вторник/ 2021 г. на видно място в детските ясли.
Записването на новоприетите деца в съответната детска ясла ще се извърши в периода от 2 до 15 юни 2021 г. При записване родителят/настойникът на новоприетото дете, писмено потвърждава приема на детето на място в детската ясла. Съгласно утвърдените Правила за прием на деца в общинските детски ясли,  след записване на класираните деца от 16-ти юни се обявяват свободните места за II-ро класиране. От 17-ти до 25-ти юни се приемат документи за заемане на обявените свободни места за II-ро класиране. До 30-ти юни се записват децата от II-ро класиране на обявените свободни места в детските ясли.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.