Програма СИНДИ - детска компонента - "Здрави деца в здрави семейства"

Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново

На 28 януари 2015 г. в Община Велико Търново, в присъствието на средствата за масова информация, беше представен „Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново” (2004 г., 2009 г., 1014 г.) в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” (детска компонента на програма СИНДИ).

Icon Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново (690,6 KB)

 Сравнителният анализ на резултатите от проведените изследвания показва, че са настъпили благоприятни промени в поведението за здраве на великотърновските ученици, свързани с:

Хранителните навици – повишена консумация на пресни плодове и пресни зеленчуци, млечни продукти, пилешко месо, варива, друг хляб (пълнозърнест) и намалена – на маргарин, пържени картофи и чипс, тестени изделия, шоколади, бонбони и сладкарски изделия, студени безалкохолни напитки, захар (с чая, кафето и млякото);

Физическата активност – увеличен дял на учениците, които упражняват физическа активност и трайна тенденция на нарастване (почти два пъти) на делът на учениците, които спортуват ежедневно;

Тютюнопушенето – намаляване на разпространението на тютюнопушенето във всички възрасти, на редовните пушачи (почти два пъти) и на учениците, изложени на тютюнев дим вкъщи или на обществени места;

Употребата на алкохол – увеличават се учениците, които не употребяват алкохол; над три пъти намалява ежедневната консумация на бира, която е била най-висока в сравнение с останалите видове алкохол;

Здравните знания, умения и навици за здравословен начин на живот – учениците са по-добре информирани за принципите и практиките на здравословния начин на живот; за влиянието на храненето, тютюнопушенето, физическата активност и употребата на алкохол върху здравето на човека;

Самооценката на здравето – трайно нараства делът на учениците, които оценяват здравето си като много добро и добро и намаляване на делът на тези, които оценяват здравето си като задоволително и лошо;

Училищната среда – материалната база, хигиената и храненето в училище са оценени от учениците като по-добри;

Безопасност при пътуване в автомобил – увеличава се делът на учениците, които винаги ползват предпазен колан при пътуване в автомобил, повече от два пъти в сравнение с 2004 г. и намалява (почти пет пъти) делът на тези, които никога не използват.

Но в същото време се наблюдават и редица негативни тенденции и резултати.

Чувствително нараства (почти три пъти) делът на учениците с повишено кръвно налягане, по-отчетливо при учениците на възраст 14, 15 и 18 години.

Всеки пети от изследваните ученици е с тегло над нормата, а е доказано, че свръхтеглото и затлъстяването са рискови фактори за повишено кръвно налягане. Изследването установи такава връзка – 29,1% от учениците с Индекс на телесната маса (ИТМ) над нормата имат и повишени стойности на артериалното налягане (високо-нормално и хипертония).

Тези резултати закономерно са свързани със съответно поведение на учениците:

- недостатъчна физическа активност (почти една трета от учениците – 27,1% спортуват понякога, а една четвърт – 23,4% са физически активни по-малко от два пъти в седмицата; само 37,8% от учениците отговарят на препоръките на Световната здравна организация за физическа активност 60 минути дневно);

- нездравословно хранене – близо една трета от учениците (27,6%) не обядват всеки ден, а 54,7% не консумират топла храна на обяд; 51,9% консумират ежедневно и повече от един път дневно захарни изделия; 43,8% – колбаси и 49,6% – безалкохолни напитки. Към тези поведенчески фактори могат да се добавят и други, които са безспорни: многочасов дневен престой пред компютъра и телевизора, компромис с качеството за сметка на цената на хранителните продукти, повишена информационна и учебна натовареност и стрес в училище.

В заключение следва да се отбележи, че са налице не малко положителни тенденции в поведението за здраве на великотърновските ученици, като едновременно с това се отчитат и сериозни проблеми.

Постигнатите резултати в трудните условия на недостиг на средства и ресурси, натрупаният опит, подкрепата на Общината и Общинския съвет, на Обществената коалиция за здраве и партньорите са добро основание дейността по програмата за опазване и подобряване на здравето на учениците в община Велико Търново да продължи.

 

 

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.