Програма “Здрави деца в здрави семейства”

Програма „Здрави деца в здрави семейства” се изпълнява от Община Велико Търново в партньорство с Регионална здравна инспекция-Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, медицински специалисти, училища, спортни и туристически организации, медии.
Стратегическата цел е подобряване на здравето на учениците и намаляване на риска от ранно развитие на хронични неинфекциозни болести (ХНБ).
Основната цел е намаляване на нивото на главните фактори на риска за здравето на децата: поведенчески, биологични, фактори на училищната среда, чрез здравословни промени в начина на живот и своевременно лечение на възникнали заболявания. Програмата реализира интервенционни дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите.
Дейностите са насочени към ограничаване на факторите на риска за здравето на подрастващите деца и ученици, свързани с начина на живот (нездравословно хранене, ниска двигателна активност, тютюнопушене и употреба на алкохол); биологичните фактори на риска - повишено кръвно налягане, свръхтегло и затлъстяване.
Място на интервенциите е училището; групите за интервенции ученици от 7 до 18 г., учители и родители. Програмата предлага надеждна рамка за политика и стратегия в областта на профилактиката на затлъстяването, ниската двигателна активност, нездраводсловното хранене при децата. 

 

Icon Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново (690,6 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.