Login to Veliko Tarnovo Municipality portal

или
Електронен подпис

Вход с електронен подпис
За успешен вход в портала свържете четеца към компютъра си, рестартирайте браузъра, заредете портала отново и кликнете бутон „Вход с електронен подпис“.
 

 

 
© 2021 Veliko Tarnovo Municipality. Privacy Policy. Terms of use.