Административна структура

 

Зам. председател

Тодор Тодоров

Зам. председател

Георги Стефанов

Зам. председател

Веселин Георгиев

Зам. председател

Милен Михов

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Комисия по териториално и селищно устройство

Комисия по бюджет и финанси

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

Комисия по образование и наука

Комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания

Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции

Комисия по общинска собственост

Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол

Комисия за децата, младежта, спорта и туризма

Комисия по проблемите на гражданското общество

 

 

Комисия по териториално и селищно устройство

 

Име, фамилия Статут
1 Румяна Иванова Брайнова Председател
2 Николай Йорданов Тачев Член
3 Вилдан Хасанова Уручева Член
4 Хасан Илияз Хаджихасан Член
5 Екатерина Иванова Колева Секретар
6 Пламен Анатолиев Легкоступ Член
7 Драгни Стефанов Драгнев Член
8 Стефан Петров Антонов Член
9 Петко Михайлов Тюфекчиев Член

 

Комисия по бюджет и финанси

 

Име, фамилия Статут
1 Камен Михайлов Алексиев Председател
2 Жени Нисторова Сапунджиева Член
3 Исмаил Ружди Хаджимустафа Секретар
4 Атанас Петров Парушев Член
5 Валентин Ненков Цанков Член
6 Гани Монев Пантилеев Член
7 Иван Величков Иванов Член

 

Комисия по здравеопазване и социални дейности

 

Име, фамилия Статут
1 Миладин Стефанов Ковачев Председател
2 Николай Станчев Цонев Член
3 Веселин Иванов Георгиев Член
4 Жана Георгиева Минчева Член
5 Анелия Маринова Сиракова Член
6 Милен Димитров Горсов Член
7 Анета Кирилова Маноилова Член

 

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда

 

Име, фамилия Статут
1 Гани Монев Пантилеев Председател
2 Жени Нисторова Сапунджиева Секретар
3 Исмаил Ружди Хаджимустафа Член
4 Албена Григорова Генчева Член
5 Тодор Дамянов Тодоров Член
6 Румяна Иванова Брайнова Член
7 Тодор Петров Тодоров Член

 

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция

 

Име, фамилия Статут
1 Иван Величков Иванов Председател
2 Евгени Иванов Николов Член
3 Паскал Паскалев Паскалев Член
4 Албена Григорова Генчева Член
5 Жана Георгиева Минчева Секретар
6 Георги Тодоров Стефанов Член
7 Петко Михайлов Тюфекчиев Член

 

Комисия по образование и наука

 

Име, фамилия Статут
1 Иван Харалампиев Иванов Председател
2 Николай Станчев Цонев Член
3 Иван Александров Ангелов Член
4 Албена Григорова Генчева Секретар
5 Лидия Илиева Прокопова Член
6 Роза Димитрова Мишева Член
7 Стефан Петров Антонов Член

 

Комисия по култура, културно-историческо наследство,
вероизповедания и преименувания

 

Име, фамилия Статут
1 Иван Александров Ангелов Председател
2 Иван Харалампиев Иванов Член
3 Милен Василев Михов Член
4 Пламен Анатолиев Легкоступ Член
5 Роза Димитрова Мишева Секретар
6 Румяна Иванова Брайнова Член
7 Анелия Маринова Сиракова Член

 

Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции

 

Име, фамилия Статут
1 Милен Василев Михов Председател
2 Евгени Иванов Николов Секретар
3 Исмаил Ружди Хаджимустафа Член
4 Атанас Петров Парушев Член
5 Валентин Ненков Цанков Член
6 Иван Величков Иванов Член
7 Стефан Петров Антонов Член

 

Комисия по общинска собственост

 

Име, фамилия Статут
1 Паскал Паскалев Паскалев Председател
2 Николай Йорданов Тачев Член
3 Хасан Илияз Хаджихасан Член
4 Тодор Дамянов Тодоров Член
5 Ангел Илиев Великов Член
6 Атанас Стефанов Атанасов Член
7 Петко Михайлов Тюфекчиев Секретар

 

Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол

 

Име, фамилия Статут
1 Тодор Дамянов Тодоров Председател
2 Николай Йорданов Тачев Член
3 Миладин Стефанов Ковачев Член
4 Милен Василев Михов Член
5 Атанас Стефанов Атанасов Член
6 Валентин Ненков Цанков Секретар
7 Георги Тодоров Стефанов Член
8 Ангел Илиев Великов Член
9 Веселин Иванов Георгиев Член

 

Комисия за децата, младежта, спорта и туризма

 

Име, фамилия Статут
1 Лидия Илиева Прокопова Председател
2 Вилдан Хасанова Уручева Секретар
3 Петко Петров Шатров Член
4 Камен Михайлов Алексиев Член
5 Жана Георгиева Минчева Член
6 Атанас Стефанов Атанасов Член
7 Милен Димитров Горсов Член

 

Комисия по проблемите на гражданското общество

 

Име, фамилия Статут
1 Ангел Илиев Великов Председател
2 Евгени Иванов Николов Член
3 Петко Петров Шатров Секретар
4 Екатерина Иванова Колева Член
5 Драгни Стефанов Драгнев Член
6 Тодор Петров Тодоров Член
7 Веселин Иванов Георгиев Член

 

Горе