ПРОТОКОЛ № 1

 

от първото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 08.11.2007 г. от 10.10 часа

в залата на Община Велико Търново

 

Заседанието беше открито от г-н Тошко Никифоров областен управител.

Г-н ТОШКО НИКИФОРОВобластен управител на област Велико Търново:

Уважаеми граждани на община В. Търново, дами и господа гости, уважаеми д-р Рашев, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на кметства от община В. Търново. Днес съм изключително щастлив да ви поздравя с успеха, който постигнахте на местните избори през настоящата 2007 г. Тържествената клетва, която ще положите сега като кмет на община В. Търново, общински съветници и кметове на населените места в общината ще бъде пропита с вашето чувство за отговорност към гражданите и ще носи белега на грижата ви през следващите 4 години животът им да бъде по-добър и изпълнен с повече ведрина. Вярвам, че тези ангажименти, които поехте по време на кампанията, преди изборния ден, ще бъдат реалност още с встъпването ви в длъжност. На големия православен празник – Архангеловден, ви пожелавам вашите решения да бъдат изпълнени с разум и божие благоволение.

Г-н Никифоров даде думата на г-н Антон Паричев – зам. областен управител, да проведе церемонията по полагането на клетва.

Г-н АНТОН ПАРИЧЕВ: Преди да пристъпим към клетвата давам думата на председателя на Общинската избирателна комисия – г-н Николай Петров.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: В изпълнение на Закона за местните избори и на основание чл. 101, ал. 1 ОИК определи резултатите от изборите, проведени на 28.10.2007 г., за общински съветници и кметове на населени места и кмет на община В. Търново, съответно от балотажа на 04.11.2007 г.

Ще прочета имената на избраните съветници и ще ги помоля да дойдат, за да им връча удостоверенията за избрани съветници.

Избраните съветници са както следва: Стефан Стоянов, Димитър Захариев, Петьо Атанасов, Станислав Рашков, Иван Манчев, Румяна Брайнова, Георги Стефанов, Роза Мишева, Желка Денева, Драгни Драгнев, Иван Иванов, Анета Маноилова, Румен Димитров, Исмаил Хаджимустафа, Хасан Хаджихасан, Хасан Палов, Мавроди Калейнски, Ивайло Иванов, Пламен Цанев, Стефан Колев, Иван Иванов, Гани Пантилеев, Христо Христов, Розалия Кузманова, Евгени Стоев, Любомира Попова, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Цветанка Недева, Григор Григоров, Пламен Петров, Богдан Ковачев, Милен Михов, Йордан Грозданов, Пламен Легкоступ, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

Избраните съветници положиха клетва и подписаха клетвени листи, след което бяха обявени новоизбраните кметове на населени места: Мария Попова – с. Дичин, Стефан Харизанов – гр. Килифарево, Иван Иванов – с. Миндя, Христо Лазаров – с. Никюп, Христо Христов – с. Ново село, Петя Кънчева – с. Плаково, Малина Попова – с. Присово, Г. Лазарова – с. Пчелище , Йорданка Колева – с. Ресен, Сашо Начев – с. Русаля, Николай Милаковски – с. Самоводене, Христо Родин – с. Церова кория, Пламен Петев – с. Шереметя, Тошо Кръстев – с. Арбанаси, Радослав Христов – с. Балван, Албена Беренска – с. Беляковец, Димитър Димитров – гр. Дебелец, Валентин Щирков – с. Вонеща вода, Михайло Иванов – с. Капиново, Марин Стоянов – с. Леденик, Иван Чолаков – с. Малък чифлик, Десислав Йорданов – с. Хотница, Иван Иванов – с. Шемшево, Антоанета Тодорова – с. Водолей.

Новоизбраните кметове на населени места положиха клетва и подписаха клетвени листи.

Г-н Паричев покани новоизбрания кмет на община В. Търново – д-р Румен Рашев за полагане на клетва. След произнасяне на клетвата думата бе дадена на д-р. Рашев.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми госпожи и господа общински съветници, драги великотърновци и гости на В. Търново, заставам пред вас на тази най-висока трибуна отново като кмет на община В. Търново, изпълнен с много отговорност, с много грижа и надежди за нашия прекрасен град и община; с много амбиция за настоящето, с много респект пред бъдещето и с много отговорност пред миналото. Но не мога да не спомена чувството, което ме вълнува най-много в тези първи дни – след проведените, трети за мен, избори – това е чувството на дълбока благодарност към всички, които взеха участие в тези избори. На първо място това са хората, които с цялото уважение към демократичните принципи и норми носят анонимното наименование избиратели. Анонимно – защото няма как да изброя поименно тези над 35 000 жители на Общината, които упражниха най-свещеното право на свободния човек – правото свободно да избира и отидоха до урните да изразят своята оценка за миналото и желание за бъдещето. Благодаря за проявената гражданска активност, за осъзнаването, че сами трябва да направляваме съдбините си и за проявената свободна воля. Както повеляват нормите на осъзнатата демокрация, получих твърдото „да” на малко повече от половината гласували и по тяхна воля сега съм тук, пред вас, натоварен с огромна отговорност, проявена под формата на доверие. Защото в моя кратък, но динамичен живот съм осъзнал и изпитал, че няма по-голяма отговорност от доверието на хората. Дали това ще е безпомощно лежащият болен, който гледа теб и ти доверява най-съкровеното – живота си, или хилядите хора, които ти доверяват с надежда не по-малко значимото – битието си и бъдещето на децата си – всичко това е преди всичко отговорност, която винаги съм осъзнавал и съм давал и ще дам всичко от себе си, за да я оправдая.

Уважаеми 13690 души, които гласувахте за мен, най-напред, дълбоко ви благодаря! Вие сте различни хора. Има хора, които безрезервно ми вярват. Вие най-много ме задължавате. Има хора, които прагматично ме избират – не сте сбъркали. Има хора, които си казват: „Като няма риба и ракът е риба”. Зодия Овен съм и ще ви докажа, че има риба. Има и такива, които си казват : „Ела зло, че без тебе по-зло!”. Може и да сте прави, но важното е, че ми се доверявате и ме амбицирате да ви докажа, че леко бъркате в преценката за добро и зло. На всички, които директно ме подкрепиха и гласуваха за мен, заявявам ясно и високо: след 4 г. няма да се срамувате за своя избор, напротив, ще бъдете горди. И ако през тези 4 г. дори и за миг почувствате, че това, което току-що заявих, може да се окаже неистина, намерете начин и ми го кажете веднага. Продължавам да разчитам на вас.

Измежду всички, които ме подкрепиха, има различни хора. Хора, с различни политически убеждения. Убеден съм, че най-голямата група хора са безпартийни. Знам го и затова се кандидатирах като независим – за да им дам спокойствие при избора. Вие избрахте кмет не за да ви натоварва със своите идейни и политически убеждения, които, радвам се, никой не ми оспори, а за да решава ежедневните битови проблеми на улицата, квартала, града или селото, където живеете. Благодаря ви за вашия избор!

Благодаря на членовете и симпатизантите на моята партия – СДС, за безрезервната подкрепа. Драги съпартийци, ще отделя най-малко внимание на вас. Така е редно – къщните неща ще си ги решаваме вкъщи, дори и хубавите. Но публично ви благодаря, че стъпихте на правилния християндемократически принцип – „не за нас, а за другите”. Това е истинската политика на нашата партия. Благодаря на всички партии, които ме подкрепиха в първия и във втория тур. Повечето от вас са центристки, либерални и с дясноцентристки убеждения. Благодаря както на централните ръководства, така също и на местните ръководства, и на редовите членове и симпатизанти за това, че потушиха и приглушиха разногласията си, ако са имали такива, в името на В. Търново, в името на местното самоуправление и на нашия „локален” суверенитет. Убеден съм, че решенията за Великотърновската община, които Законът ни е дал право да вземаме, трябва да ги вземаме тук само и единствено в интерес на нашите граждани. Съжалявам, че представителите на някои партии не получиха достатъчно подкрепа и нямат представители в ОбС, но аз ви уверявам, че ще работя с капацитета, уменията и желанията на всички, които милеят за Великотърновската община.

Искам да се обърна специално към представителите, членовете и симпатизантите на някои от политическите партии. Първо, към ВМРО. Работихме добре през изминалия мандат. Благодаря ви за подкрепата на балотажа! Сигурен съм, че ще работим заедно и през този мандат. Надявам се обаче да сте се убедили, че четата не е задължително да се води от своя войвода, а може да се доверите и на по-добрия войвода.

Към политическа партия ГЕРБ: Уважавам вашата амбиция, желание за промяна и активно включване в обществения живот. Достоен за уважение е ентусиазмът, с който искате да се утвърдите и се утвърждавате като водеща политическа сила. Направихте го! Поздравления за постигнатите резултати! Благодаря за принципната позиция между двата тура на избора – да не подкрепите връщане назад само и единствено за трупане на политически дивиденти, а спазихте европейския принцип на солидарността, единството в различието и смиреността. Благодаря на всички членове и симпатизанти на ГЕРБ, които гласуваха на втория тур за мен и с това ми дадоха решаваща подкрепа. Убеден съм в бъдещото сътрудничество и че добрите решения за В. Търново ще ги вземаме заедно тук – в тази зала, водени единствено от интересите на гражданите на нашите великотърновски села и градове.

Не на последно място от политическите партии искам да се обърна и към членовете и симпатизантите на БСП. Публична тайна е, че голяма част от победата си дължа на вашата активна или пасивна подкрепа. Благодаря на всички, които гласуваха за мен! И на всички, които не активираха в себе си онази голяма и позната ни от други избори мобилизационна мощ. Благодаря ви! Представям си какво е в душите ви, но не приемайте това състояние като загуба. Битките ги губят военноначалниците, войните ги печелят хората. Искам хората да спечелят, защото са великотърновци, независимо какви убеждения, минало или емоции имат. Моята ръка остава протегната към БСП с единственото и неотменимо условие и то се казва Велико Търново.

Искам да изразя своята специална благодарност за подкрепата в изборите на хората от населените места извън В. Търново. Няма да спомена поименно никой от градовете и селата, защото изборите вече са история и не искам да привилегировам никое населено място. За мен, както и досега, всички са равни, но дълбоко благодаря на отличниците. Поздравявам и всички новоизбрани кметове и заявявам, че както и досега, ще работя с всеки, когото хората са посочили да бъде техен водач.

Не на последно място искам да благодаря за решителната подкрепа на едно религиозно малцинство – на мюсюлманите от Великотърновска община, на мюсюлманите от В. Търново, от Килифарево, от Водолей, от Леденик, от Ресен и от Ново село и всички населени места в общината за тяхната активна подкрепа. Може би защото са обединени от обща идея, може би защото през изминалите години са почувствали моето уважение към тях, може би защото така им е казал техният бог. Все едно, благодаря ви! Аз съм християнин, вие сте мюсюлмани, но всички вярваме в доброто, то ни води и бъдете убедени, че ще ни доведе до по-добър живот.

Специална благодарност и за националната подкрепа, която получих най-вече в лицето на Комитет „Съзидание”. Благодаря на Иван Гранитски, на проф. Овчаров, на Антон Дончев, на Нешка Робева и на всички, които дадоха оценката си за нашия невероятен град.

Въпреки че моето слово стана дълго, не мога да не се обърна и към тези, които не гласуваха за мен: Не се чувствайте победени. В решаването на ежедневните ни проблеми няма победители и победени. Като във всяко състезание има първи, втори и последни. Олимпийският принцип е по-важен. Важен е и девизът на древните олимпийци: „Слава на победителите! Чест за победените!” Моята слава свършва днес. От утре започва работа. А честта е и трябва да бъде състояние на духа. Към всички избиратели, които не ме подкрепиха, искам да се обърна с обещанието, че ще работя така за В. Търново и за тях самите, че по време на мандата тайно в себе си да си казват: „Май сбъркахме, че не гласувахме за Румен Рашев”. И ако поне един дойде и тайно ми го каже лично на мен, ще ми достави най-голямото лично удоволствие. Предварително благодаря, защото съм убеден, че ще се случи. Уверен съм в себе си.

Госпожи и господа съветници, в това слово няма да говоря за програмни намерения. Те ще бъдат плод на съвместната ни дейност. Аз сам, без ОбС, не мога да направя нищо. Разчитам на съвместната ни дейност за обсъждане на малките и на много малките идеи за Общината, защото здрава къща се гради от малки тухли и здрава спойка. Разчитам всички добри идеи да обсъждаме заедно, в комисиите на ОбС, вслушвайки се в желанията на хората, в съветите на експертите, на неправителствените организации, учените, формалните и неформални групи от хора, съветите на съвременните народни будители, защото В. Търново има щастието да разполага с много такива хора. Дали сме хора на България и света, имаме хора, готови и сега да се раздават. Ще държа, както и в предишните мандати, решенията да вземаме в залата на ОбС след задълбочени разисквания, пред очите и ушите на хората, пред камерите, микрофоните и перата на журналистите, а не предварително в различни кабинети и извън нашата Община. Ако все пак нещо такова се случи, няма да се поколебая да искам предвидените от закона други начини за вземане на решения от местното самоуправление – пряко допитване до населението чрез референдум.

Накрая искам ясно да заявя: това е моят трети, последен, мандат като кмет на община В. Търново. Това е мое твърдо решение, което не подлежи на обсъждане или промяна. Продиктувано е не от умората или нежелание да работя за В. Търново. Това ще правя до края на дните си. Твърдо убеден съм, че 12 г. са достатъчен период, за да може човек да реализира идеите си и да им даде устойчив вид. От там нататък демократичните принципи изискват друг да поеме кормилото на управлението с нова сила, идеи и енергия. Правя това заявление сега, при встъпване в мандата, за да могат политическите сили, групи хора или отделни хора да са наясно за следващите 4 г. какви да бъдат техните действия и подготовка за следващите мандати. Готов съм да предам своя опит и да предоставя възможности на всички, които отсега мислят за бъдещето на вечния град на България. Да живее В. Търново! Да живее България!

Г-н АНТОН ПАРИЧЕВ: В съответствие с чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания ОбС се ръководи от неговия доайен. Моля, г-н Драгни Драгнев да заповяда за провеждане на първото заседание.

Г-жа МАЛИНА ПОПОВА: Уважаеми дами и господа, преди да дадем думата на г-н Драгнев, аз искам да насоча вниманието ви към една личност, която е сред нас – това е предходният председател на ОбС – г-н Тачев. Няма да държа слово, искам само да отбележа, че преизбраните кметове, които сме тук днес и се заклехме във вярност към нашите избиратели – това до голяма степен се дължи на ежедневно отворената врата на г-н Тачев – един образован, интелигентен, лоялен към всички човек. Някой беше казал навремето: „Къде е? Търся човеци!”. Ето го човекът – това е г-н Тачев. Благодаря му от сърце!

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: Имам приятното задължение от името на Сдружението на кметовете на малките населени места от община В. Търново да кажа едно „честито” на всички вас, на всички нас, които сме избрани от нашите жители да представляваме тяхната воля и да ви кажа, че това, че една голяма част от нас по селата на община В. Търново бяхме избрани още на първия тур, и то с големи проценти гласували избиратели, означава, че през тези години ние наистина сме работили. Хората го оцениха, оцениха нашия труд и труда на Общината в лицето на нейния кмет – д-р Румен Рашев. Ако не беше така, ние нямаше да бъдем избрани отново. Благодарение на Общината, на съвместната ни работа, нещата по селата наистина се раздвижиха и хората го оцениха.

Уважаеми общински съветници, ако до този момент вие сте работили за някаква партия, коалиция или за някаква лична кауза, то тази работа приключи днес. От утре вие сте общински съветници на всички жители от община В. Търново. Загърбете личните интереси, знайте, че няма вече политически партии и коалиции в ОбС. Ние сме едно цяло. През тези изминали 8 г. ние наистина доказахме, че можем да работим без да знаем кой от коя политическа сила е издигнат или избран. Желаем ви здраве и наистина да се запишете през следващите 4 г. като общински съветници, през чиито мандат са взети най-добрите решения за община В. Търново.

А сега ми позволете с огромно уважение да поднеса този букет на кмета на община В. Търново – д-р Рашев, който беше инициатор ние да забравим от коя политическа сила сме и ръка за ръка наистина да направим това, което искаме в града и в нашите населени места. Жив и здрав, д-р Рашев, и както досега ни помагахте, с още по-големи сили и през тези, последни за Вас, 4 години!

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми д-р Рашев, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на кметства от община В. Търново, уважаеми съграждани и гости, приемам като висока чест почетното задължение да открия и да ръководя първото заседание на новоизбрания ОбС на община В. Търново. Поздравявам всички колеги общински съветници и кметове с доверието, което получиха от великотърновските избиратели, както и с положената днес клетва и отправям пожелания за здраве, за активна и ползотворна дейност за благото на хората и за просперитета на община В. Търново. Респектиращият брой политически и граждански формации, които излъчиха общински съветници и кметове, са ново явление за местната власт във В. Търново. Нека си пожелаем този нов тип управленска формация да стане гаранция за още по-силно, прозрачно и разумно управление на община В. Търново.

Уважаеми общински съветници, на основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА и заповед на Областния управител от 31.10.2007 г. на днешното първо заседание ОбС трябва да избере председател на ОбС. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред на заседанието по същество, искам да запитам има ли желаещи да се включат с изказвания, поздравителни или встъпителни слова. Давам думата на г-н Хаджихасан.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Ние, групата от ДПС, заявяваме съвсем отговорно, че в следващите 4 г. ще работим за подобряване жизненото равнище на Общината, ще помагаме за развитието и за продължаване на политиката, водена от д-р Рашев, ще бъдем радетели за нови инвестиции, за създаване на нови работни места. В наше лице – групата на ДПС, вие ще имате подкрепата за всичко, което е добро за жителите на община В. Търново.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Кмете, уважаеми журналисти и гости, колеги, ние от Гражданско сдружение „Преображение” искаме първо да благодарим на гражданите на В. Търново, които показаха и ни дадоха своето доверие. Ние гарантираме, че ще вложим целия опит и знания, които сме натрупали през изтеклия мандат, както и гарантираме, че ще продължим да трупаме опит, знания и да работим в полза на нашите граждани на В. Търново, за да може те да живеят по-добре в нашата Община. Ние искаме да кажем на г-н Кмета и на ОбА, че ще бъдем коректив на тази администрация и всичко, което е ползотворно, ние ще го подкрепяме, ще продължим да работим за просперитета на малките населени места, така че там животът да бъде още по-добър.

Искам да се обърна и към тези, които не ръкопляскаха, когато Кметът на Общината се закле, да ги помоля да станат част от този ОбС и да променят своето решение, което направиха в изявление – че ще бъдат твърда опозиция заради самата такава, да дадат своя глас, за да можем всички заедно да изведем Общината в един нов стандарт, който да даде възможност на всички граждани да живеят с удоволствие в нашия град, да даде възможност на всички да получават според своите възможности и вложения труд, да даде възможност на нашите деца да останат да живеят в нашата Община.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ – Национален комитет „Съзидание”: Аз искам да поздравя новоизбрания кмет д-р Рашев и целия ОбС от името на Националния комитет „Съзидание”, който си постави преди няколко месеца за цел да номинира и да подкрепи именно тези успешни кметове, без разлика на партийна принадлежност, без разлика на цвят и както стана ясно на тези избори, това беше една добра идея на гражданското общество, защото в около 80 % от случаите ние действително подкрепихме правилните кметове – тези кметове, които и хората избраха в съответните населени места. Смятам, че сред тези многобройни, около 40 кметове, които ние подкрепихме, кандидатурата на Румен Рашев беше една от най-добре подбраните и аз съм напълно убеден, както и всички членове на Националния комитет „Съзидание”, че той ще изпълни това, което обеща в своята предизборна кампания и подчерта в своето слово преди малко. Национален комитет „Съзидание” пожелава на кмета Рашев и на ОбС – В. Търново, на моя роден град, един действително успешен мандат.

Г-н МИЛЕН МИХОВ – ВМРО-БНД: Уважаеми г-н Председателстващ, г-н Кмете, госпожи и господа, скъпи колеги, изкуших се да взема думата, тъй като искам да споделя нещо лично. За четвърти път полагам клетва като общински съветник и въпреки че би трябвало да бъде рутина, се вълнувам в този момент. Преди всичко бих искал да поздравя нашите колеги, които за първи път влизат в тази свещена зала, в институцията Великотърновски общински съвет. През последните месеци много политически фактори се опитваха да използват Великотърновския общински съвет като бърсалка, излъсквайки собствения си политически образ. Днес е видно, че това е една институция, която стои в този свещен град като стожер на българщината, като основа на местното самоуправление.

Приветствам нашите приятели от „Атака”, приветствам нашите приятели, надявам се и партньори, от новите партии и съм убеден, че с нашите съюзници от ГЕРБ ние ще водим този ОбС към по-добро бъдеще.

И накрая си позволявам една малка закачка с кмета Рашев: четите не се дават на по-добри войводи, войводите се доказват, а единственото място, където се доказват е боят – или оживяват, или загиват с четата си.

Г-н ЛЮБОМИР БЪЧВАРОВ – директор на МДТ „Константин Кисимов”: Уважаеми г-н Доайен, г-н Областен управител, г-н Рашев, уважаеми посланици – обръщам се към ОбС, скъпи съграждани, заедно с моите колеги от МДТ искам да ви пожелая това пространство тук да се превърне в едно духовно пространство, където се генерират идеите за духовното оцеляване и просперитет на нашите скъпи съграждани, защото това е много важно. Пожелавам ви здраве и енергия докрай да доведете тези добри идеи! На добър час и дано Бог да е с вас!

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Съгласно изискванията на Закона, на Правилника, на заповед на Областния управител аз правя предложение днешното заседание да протече при дневен ред, който включва само една точка: „Избиране на председател на Великотърновския общински съвет”.

Има ли други предложения?

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Времето на предизборните битки отмина, ето защо аз искам още днес да се захванем за работа и предлагам към вече предложения дневен ред да включим още две точки. Като т. 2 : „Излъчване на работна група, която да създаде проект за Правилник на ОбС”. Точка 3: „Избор на двама представители на ОбС, общински съветници, които да бъдат включени в комисията по определяне на Академичната награда за 2007 г. на община В. Търново. Времето е малко – на 8 декември тази награда трябва да се връчи.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: От една страна Законът и Правилникът предвиждат да имаме само една точка в дневния ред, от друга страна, ОбС трябва да вземе решение какъв да бъде дневният ред. Затова аз ще подложа на гласуване предложенията за дневен ред по реда на постъпването им.

Г-н АНТОН ПАРИЧЕВ: Законодателят изрично е посочил, че дневният ред на първото заседание трябва да се състои от една точка – избор на председател на ОбС, тъй като това е основополагащ въпрос. Затова ви моля да проведете този избор и след закриването на заседанието да откриете второ заседание, на което да разгледате новите точки.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Ще подложа на гласуване предложенията по реда на постъпването им. Първо подлагам на гласуване точка 1 от дневния ред: „Избор на председател на Великотърновския общински съвет”.

Предложението за включване на т. 1 в дневния ред беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Съгласен съм с казаното от г-н Паричев. За не стане така, че някой да обжалва решението за избор на председател, което ще вземем, предлагам след закриване на първото заседание да открием второ, на което да разгледаме предложените от мен точки.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Приемам изказването на г-н Легкоступ като отказ от направеното предложение да разглеждаме двете точки на първото заседание. Г-н Легкоступ всъщност предлага разглеждането им на второ заседание.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на комисия за избор на Председател на Великотърновски Общински съвет.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Съгласно чл. 9, раздел ІІІ от Правилника за дейността на ОбС, за да се осъществи избор на председател на ОбС, е необходимо да изберем комисия в състав от 5 до 9 души. Аз предлагам комисията да бъде от 9 души. Има ли други предложения? Няма.

Г-н Драгнев подложи на гласуване предложението за броя на общинските съветници в Комисията за избор на председател на ОбС. Предложението беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Драгни Драгнев даде думата на общинските съветници за предложения за състава на Комисията за избор на председател на ОбС.

Г-н Манчев предложи г-жа Желка Денева и г-н Иван Иванов.

Г-н Стефан Стоянов предложи г-н Димитър Захариев.

Г-н Хасан Хаджихасан предложи г-н Исмаил Хаджимустафа.

Г-жа Розалия Кузманова предложи г-жа Любомира Попова и г-жа Цветанка Недева.

Г-н Камен Алексиев предложи г-н Мирослав Маринов.

Г-н Ивайло Иванов предложи г-н Пламен Цанев и г-н Румен Димитров.

Съставът на Комисията беше утвърден с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Драгнев даде думата за предложения за председател на Комисията за избор на председател на ОбС.

Г-н Манчев предложи г-жа Желка Денева.

Г-н Камен Алексиев предложи г-н Димитър Захариев.

Г-н Драгнев подложи на гласуване предложението г-жа Денева да бъде председател на Комисията. Резултатите от гласуването бяха следните: 15 „за”, „против” няма, 22 „въздържали се”.

Г-н Драгнев подложи на гласуване предложението г-н Захариев да бъде председател на Комисията. Резултатите от гласуването бяха следните: 18 „за”, „против” няма, 16 „въздържали се”.

Г-н Драгнев обясни, че и след двете гласувания не е избран председател на Комисията, тъй като е необходимо да има обикновено мнозинство, т.е. – 19 гласа „за”.

Г-н Манчев предложи прегласуване на предложенията. Г-н Драгнев подложи на прегласуване първото направено предложение – за г-жа Желка Денева.

С 23 „за”, „против” няма, 14 „въздържали се” г-жа Желка Денева беше избрана за председател на Комисията за избор на председател на ОбС.

 

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от „Правилник за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация”, Великотърновски Общински съвет,

 

 

Избира Комисия за избор на Председател на Великотърновски Общински съвет от 9 члена:

 1. Желка Денева – председател;
 2. Иван Велков Иванов – член;
 3. Любомира Попова – член;
 4. Мирослав Трифонов – член;
 5. Цветанка Недева – член;
 6. Димитър Захариев – член;
 7. Румен Димитров – член;
 8. Исмаил Хаджимустафа – член;
 9. Пламен Цанев – член.
  1.  

Г-н Драгни Драгнев даде думата на общинските съветници за предложения за председател на ОбС.

Г-н ГРИГОР ГРИГОРОВ – ГЕРБ: На отминалите избори по волята на избирателите нашата политическа сила спечели най-голяма подкрепа – в новия ОбС сме 9 общински съветници, най-голямата група и считам, че ако на поста председател на ОбС бъде одобрен представител от нашата група, това ще бъде адекватно отражение на волята на избирателите. Упълномощен съм от нашата Група да предложа за поста председател на ОбС кандидатурата на Христо Христов.

Аргументите за тази номинация са, че той в продължение на година и половина доказа своите качества в процеса на сформиране и управление на регионалната структура на ПП „ГЕРБ”, показа своите качества на добър ръководител, на лидер, а също така и възможностите си да работи в екип и да създава атмосфера на разбирателство, а не на конфронтация.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА – ДПС: Правя предложение от ПП ДПС. Предлагам съветник, който е тук трети мандат, активен през двата изминали мандата – Хасан Хаджихасан.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ – СДС: Искам да честитя на всички новоизбрани общински съветници и на всички кметове на кметства: да сте живи и здрави и да продължавате да работите в същия дух!

От името на Групата „Десен алианс”, в която са включени ССД, ДСБ и СДС номинираме проф. Пламен Легкоступ.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Апелирам към делово отношение по въпроса. Ние от ПП „Атака” считаме, че вотът на избирателя трябва да бъде достатъчен мотив и подкрепяме предложението председател на ОбС да бъде г-н Христов от партия ГЕРБ.

Г-н ИВАН МАНЧЕВ – БСП: Изповядвайки през цялата предизборна кампания нашите виждания за промяна в модела на управление във В. Търново и съобразявайки се с желанието на над 11 300 избиратели на Великотърновската община, ние не издигаме кандидат за председател на ОбС от нашата група и подкрепяме този, който също искаше да се извърши промяна в управлението на община В. Търново – г-н Христо Христов.

ПРОФ. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз съм изправен пред един сложен избор. Колегата Камен Алексиев издигна моята кандидатура за председател на ОбС. Мое убеждение е, че акумулирането на много власт в една политическа сила не е добро за работата на ОбС и на гр. В. Търново, т.е. може да се стигне до монопол върху политическите решения и убеждението ми е, че след като кмет е д-р Рашев, който макар че е издигнат от широк спектър политически сили и инициативен комитет, все пак е член на СДС, не е редно човек от листата на СДС, макар че аз не съм член на тази партия, да бъде председател на ОбС. Аз мисля, че председателят на ОбС трябва да бъде от друга политическа сила, различна от тази на кмета, за да може да има наистина реален баланс на властите в работата на ОбС. Похвално е, че ПП ГЕРБ издигна своя областен лидер за кандидат за председател на ОбС. Лично аз очаквах това да се случи и от другата уважавана и по-мощно представена в ОбС партия – БСП. На такава партия с традиции й отиваше да излъчи председател от своите среди, а не да обявява подкрепа за други политически сили.

Като ректор на ВТУ съзнавам огромните задължения, които имам към ВТУ и към града и не бих се нагърбил с тези две управленски длъжности – ректор и председател на ОбС. Защото съм убеден, че ако не се откажа от издигнатата ми кандидатура, не се знае как ще завърши изборът за председател на ОбС. Ето защо аз си правя отвод и благодаря на тези, които издигнаха кандидатурата ми.

Д-р ИВАН МАНЧЕВ: Г-н Легкоступ, недейте дава уроци на БСП, тя по-добре от СДС знае какво да прави.

ПРОФ. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Не смятам, че излязох тук да държа лекция и не мисля, че аудиторията е възприела моето изказване като лекция или като урок. Искам да призова всички колеги общински съветници. Изборната кампания отмина, заровете томахавките, не си правете пи ар кампании, нека да работим за В. Търново.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Ние от групата на ДПС се съобразяваме с гласа на гласоподавателите и резултатите от отминалите избори и смятаме, че г-н Христо Христов – един достоен човек, ще се справи с ролята на председател на ОбС. Изтеглям кандидатурата си и нашата група застава зад кандидатурата на г-н Христо Христов.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: След направените предложения и отводи остана кандидатурата само на г-н Христо Христов. Тъй като няма други предложения за председател на ОбС, аз подлагам на гласуване прекратяването на дебата за обсъждане на кандидатури за председател на ОбС.

Предложението за прекратяване на дебата беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Драгнев поясни, че изборът на председател на ОбС ще бъде таен. В 11.45 часа г-н Драгнев обяви 20-минутна почивка.

След почивката думата беше дадена на председателя на Комисията за избор на председател на ОбС – г-жа Желка Денева.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Бюлетината е бяла, вотът ще бъде отразен с кръстче или с хикс срещу „да” или „не”. Всички колеги ще бъдат повикване по реда, в който положихме клетва. Всички гласували ще положат подпис, че действително са гласували за председател на ОбС.

След проведеното тайно гласуване и преброяването на бюлетините г-н Драгнев даде думата на г-жа Денева за прочитане на протокола на Комисията.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Днес, 08.11.2007 г. Комисията по избор на председател на ОбС – гр. В. Търново, в състав: председател: Желка Денева и членове: Иван Иванов, Любомира Попова, Мирослав Трифонов, Цветанка Недева, Димитър Захариев, Румен Димитров, Исмаил Хаджимустафа и Пламен Цанев провери вота на общинските съветници и констатира следното: брой пликове в урната: 37, брой бюлетини: 37. От тях действителни 36 и 1 бр. недействителна бюлетина.

Гласували с „да” за Христо Христов -29 човека. Гласували с „не” – 7 общински съветници.

На базата на получените резултати Комисията реши: обявява за избран г-н ХРИСТО ХРИСТОВ за председател на ОбС – гр. В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с и чл. 8 от „Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация”, Великотърновски Общински съвет,

 

Избира за Председател на Великотърновски Общински съвет:

Христо Димитров Христов

Всички членове на Комисията са се подписали. На г-н Христов пожелаваме успешна и ползотворна работа за голямата промяна във В. Търново.

Г-н Драгнев покани г-н Христо Христов да заеме мястото си на председател на ОбС.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Позволете ми да отправя поздравление за високия избор на г–н Христов с пожелание за ползотворна работа и „на добър час” в новия управленски мандат.

Г-н АНТОН ПАРИЧЕВ: Уважаеми общински съветници, д-р Рашев, позволете ми да връча клетвените листи на новоизбрания председател на ОбС. Аз се присъединявам към пожеланията за ползотворна и успешна работа и се надявам, че новоизбраният ОбС ще опровергае грешните представи за предния Общински съвет относно ефективността на работата му, които понякога бяха публикувани в средствата за масова информация. Искрено се надявам, че през следващите 4 години нито веднъж няма да се наложи на г-н Христов да показва клетвените листи на някои общински съветници.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Уважаеми дами и господа, общински съветници, първо искам да ви благодаря за гласуваното доверие – че ме подкрепихте всички, не само от Групата „ГЕРБ”. Факт е, че новият ОбС няма да има политически пристрастия и ще работим за гражданите на В. Търново. Аз като представител на ПП „ГЕРБ” първо искам да благодаря на избирателите и да им кажа, че моята работа ще бъде в интерес на В. Търново и на гражданите на В. Търново. Като председател на ОбС В. Търново ще се стремя да убедя колегите си да работим по няколко принципа. Два от основните принципи са откровеност, откритост, честност при вземане на важни решения. Като председател на ОбС ще се старая да цари дух на конструктивност и екипност в ОбС, всеки един от нас да загърби политическите си различия и да работим в интерес на обществените интереси. Ще спазвам законите на РБ и на европейското законодателство. Ще изисквам стриктно всеки един общински съветник да се придържа към тях. Благодаря ви за гласуваното доверие и да си пожелаем успех! В бъдеще ОбС ще работи за благото на В. Търново и за гражданите на В. Търново.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Позволете ми да предоставя думата на досегашния председател на ОбС – г-н Николай Тачев.

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на кметства, уважаеми гости, скъпи съграждани. Първо искам да се обърна към новоизбраните общински съветници и кметове на кметства в община В. Търново и да ги поздравя с встъпването в мандат 2007-2011 г. и да им пожелая много успехи в отговорната работа, която им предстои и да не забравят думите от клетвата по ЗМСМА, която произнесоха тук, в тази зала.

Искам специално да се обърна и към председателя на ОбС – г-н Христов: поздравявам Ви с избора ви за председател на Великотърновския общински съвет, пожелавам ви много успехи през следващите 4 години и много сговорчивост, много такт, много диалогичност в обединението на всичките 37 така пъстри, политически украсени, общински съветници.

Накрая искам да изпълня един ритуал на приемствеността в местното самоуправление и специално във Великотърновския ОбС. Искам да предам тези символи на ОбС, които аз като председател на ОбС, избран на 10.11.2003 г., получих от тогавашния председател – г-н Тодор Тодоров, а именно: Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с ОбА и общинският звънец. Предавам тези атрибути на новия председател на ОбС. На добър час!

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: С това моята мисия на председателстващ завърши и аз предоставям на новия председател на ОбС – г-н Христов, да продължи да води заседанието.

В 12.40 часа г-н Христо Христов обяви, че поради изчерпване на дневния ред закрива първото заседание на ОбС и насрочва веднага след това ново – второ, заседание на ОбС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                   /Р. ГРЪНЧАРОВ/