ПРОТОКОЛ № 14

 

от четиринадесето Тържествено заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 16.04.2008 г. от 11.30 часа в залата на община Велико Търново

 

Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-н Григор Григоров, г-н Гани Пантилеев и г-н Иван Величков Иванов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Скъпи граждани и гости на В. Търново, имам честта да открия тържествената сесия на Великотърновския общински съвет, на която за поредна година ще бъдат гласувани наградите „Почетен гражданин на Велико Търново” и „Велико Търново”. Ежегодно тази награда се връчва на празника на В. Търново – 22 март, но тази година, поради трагичния инцидент с двама загинали строителни работници, мероприятията бяха отложени. По предложение на г-н Румен Рашев ОбС реши тържествената сесия да бъде отложена. Мисля, че общинските власти постъпиха правилно, адекватно, защото всяко друго решение би било необмислено.

Искам да обявя нашите официални гости: г-н Димитър Йорданов, г-жа Анелия Крушкова, г-н Тошко Никифоров – областен управител на област В. Търново, г-н Благой Рагин, проф. Николай Овчаров, г-н Леонидас Евтимо – директор на Гръцката национална агенция по туризъм, делегати от гр. Охрид, начело с г-н Цингорски – председател на ОбС на гр. Охрид, делегация от гр. Битоля – Република Македония, ръководители на държавни институции, неправителствени организации, почетни граждани на В. Търново.

Г-н Христов прочете дневния ред на заседанието и го подложи на гласуване. Заседанието беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.
  2. Връчване на награда „Велико Търново”.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Г-н Георги Стефанов даде думата на г-н Христо Христов – председател на Комисията по обсъждане номинациите за „Почетен гражданин на Велико Търново”, за представяне становището на Комисията.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложение от г-н Румен Рашев относно удостояване със звание „Почетен гражданин на В. Търново”:

Уважаеми общински съветници, всяка година по повод празника на гр. В. Търново – 22 март, община В. Търново удостоява гражданите с особени заслуги и принос за развитие на града и общината в различни области на обществено-икономическия и културния живот. Имам честта и удоволствието съгласно чл. 9, ал. 1 от Правилника за символите, печата и отличията на община В. Търново да предложа г-жа Ангелина Ковачева за удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

Актрисата Лина Ковачева е един от създателите и стожерите на музикалните трупи в МДТ „Константин Кисимов”. Поколения великотърновци помнят и продължават да се възхищават на нейните многобройни превъплъщения, белязани с безкрайна виталност, изключителен артистичен талант и очарование.”

След внасянето на предложението на г-н Рашев Комисията за удостояване с наградата с председател Христо Христов се събра и след обсъждане на предложенията с 10 гласа „за” се взе следното решение: Наградата „Почетен гражданин на Велико Търново” да се присъди на г-жа Ангелина Иванова Ковачева.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за изказвания.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Уважаеми народни представители, уважаеми г-н Кмете, скъпи гости, колеги, ние, общинските съветници от ДПС, бяхме изправени пред трудния избор да изберем най-достойния от всички достойни кандидати, предложени за наградата „Почетен гражданин на В. Търново”. За нас, съветниците от ДПС, бе удоволствие и чест да подкрепим номинацията на Лина Ковачева. Примата на Великотърновската оперета заслужава това високо звание не само заради приноса, който има за развитието на МДТ в старата столица, но и поради факта, че с гласа си прослави името на В. Търново в страната и извън нея. Лина Ковачева посвети целия си живот и близо половинвековната си сценична дейност именно на Великотърновската оперета. Без нейния глас, без нейното сценично присъствие не просто театърът, а Велико Търново нямаше да е същият град. Неведнъж примата е заявявала: „Търновград е голямата ми любов”. Мисля, че няма да е пресилено да заявим, че Лина Ковачева е стожерът на духовността във Великотърновския театър. Обичаме те, Лина, и ти благодарим от сърце за всичко, което си направила и продължаваш да правиш за нашия театър и за нашия град.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми д-р Рашев, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, от името на групата общински съветници на БСП и от свое лично име изразявам пълна подкрепа на предложението великотърновската актриса Лина Ковачева да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”. Всъщност Лина Ковачева няма нужда от специално представяне, защото тя е един от най-популярните, най-известните, най-заслужилите и обичани хора в този град. Бих казал, че по дългия път от театралната сцена на читалище „Надежда” до МДТ „Константин Кисимов” тя неизменно раздаваше талант в продължение на толкова години и създаваше образи, с които печелеше публиката във В. Търново и в България и едновременно беше стожер, беше фактор за утвърждаване и развитие на уникалната Великотърновска музикално-драматична формация.

Може би тук е моментът, в който трябва непременно да подчертая, че в много трудните години, в началото на прехода, когато стоеше въпросът за оцеляването и съхраняването на Великотърновския театър Лина Ковачева също беше стожер, беше боец за тази кауза. Тя беше един много добър и полезен съратник на ръководството на Музикално-драматичния театър и на ръководството на В. Търново за съхраняването на Театъра. В. Търново спечели тази битка. След всичко, което Лина Ковачева даде и е направила за В. Търново, днес ние й дължим тази слава и това признание. Считам, че ние всички заедно ще подкрепим идеята за това заслужено признание, което дължим на г-жа Лина Ковачева.

Проф. ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ: Уважаеми г-н Председателю, уважаеми г-н Кмете, дами и господа, гости, общински съветници, аз не съм общински съветник, но съм един от почетните граждани на В. Търново. Не мога да говоря от името на всички, но съм убеден, че те ще бъдат съгласни с мен. Преди две години бяха противопоставени две кандидатури – моята и на г-жа Лина Ковачева. Затова излизам на трибуната, за да разсея слуховете, че ние сме били противопоставени. Един университетски професор-езиковед не може да бъде равен на един творец от МДТ. Искам да кажа, че лично аз винаги съм оценявал изкуството на Лина Ковачева. И като студент, а и след това съм се наслаждавал на него. Наистина Лина Ковачева е свързала живота и творчеството си неразривно с В. Търново и всъщност удостояването й със званието „Почетен гражданин на В. Търново” ще бъде чест не само за нея, а и за нашия хубав град, защото и аз, и всички останали се блазним от мисълта, че колкото за нас е приятно, че сме удостоени с най-високото възможно звание, което може да се получи един гражданин от своя град, този град не се срамува от нас. Така че аз съм убеден, че общинските съветници ще гласуват единодушно за тази достойна кандидатура и още отсега искам да поканя г-жа Ковачева да се влее в компанията на останалите живи немногобройни почетни граждани на В. Търново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми гости, общински съветници, разрешете ми от името на групата общински съветници на ПП „Атака” да изразим нашата подкрепа на Комисията, която удостоява г-жа Лина Ковачева с тази престижна награда. Смея да отбележа, че познавам дамата от ученическите си години, възхищавал съм се на нейното творчество и също така бих искал да отбележа, че тя отдавна е заслужила тази награда. Ние с вас днес само ще й я връчим.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Уважаеми гости, уважаеми общински съветници, на нас за първи път ни се наложи като политическа партия да определяме почетен гражданин на В. Търново и се радваме, че и за секунда не ни е минавало през ума да е някой друг, като знаем, че В. Търново е духовна и културна столица на България и смятаме, че Лина Ковачева е един от най-заслужилите деятели в тази насока. Всички говорят за миналото на г-жа Ковачева, аз искрено препоръчвам на всички да отидат в Театъра и да изгледат последната постановка – „Царицата на чардаша”, където тя е великолепна.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги, упълномощен съм от името на „Обединен център” да взема отношение по проблема, който сега обсъждаме. След хубавите думи, които се казаха за г-жа Ковачева, аз не мога да намеря по-добро. Аз я познавам много отдавна – още като ученик, и се гордея с това, че тя ще бъде избрана за почетен гражданин на В. Търново. Нашата група единодушно ще гласува за това.

Г-н ЛЮБОМИР БЪЧВАРОВ: Уважаеми съветници, уважаеми г-н Кмете, уважаеми гости, позволете ми като директор на Музикално-драматичния театър да ви напомня, че няма в света актриса с такова дълголетие, няма в света актриса, която толкова дейно да взема участие в съвременната история на МДТ „Константин Кисимов”. Искам да ви уверя, и теб, Лина, че вратите на МДТ „К. Кисимов” са много широко отворени за теб и много те обичаме и очакваме.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Уважаеми г-н Народен представител, госпожи и господа, г-н Кмете, скъпи колеги, от името на групата общински съветници „ВМРО-„Преображение” ние категорично, единодушно и дълбоко убедено ще гласуваме за удостояването със званието „Почетен гражданин” на голямата актриса, на примата на Великотърновския театър – г-жа Лина Ковачева. Днес на идване ни подариха една книжка, която като че ли се свързва с днешното събитие. Историята показва, че преди да се родят генералите, преди мъжете да поставят щикове върху пушките, се раждат хората на духа, раждат се хората на културата. Припомняме си, че браилските хъшове преди да въстанат срещу султана играеха театър. Така театърът, колкото и измислен, колкото и красив, колкото и мимолетен, създава ценности, които в поколенията, които в историята създават хората, които променят света. Г-жа Лина Ковачева е такъв човек на духа, който създава ценности. Надявам се ценности които ни правят по-добри.

Други изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 1. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 129

На основание чл. 21, ал.,1 т. 22 от ЗМСМА, и чл. 12, ал.1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет удостоява със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

Актрисата Лина Иванова Ковачева

 

Г-н Христов прочете текста на Решение 129 и покани г-жа Ковачева за получаване на наградата.

Г-жа ЛИНА КОВАЧЕВА: Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, скъпи гости и приятели, уважаеми общински съветници, благодаря ви! Благодаря ви за признанието, за честта да бъда удостоена с това високо звание – „Почетен гражданин на В. Търново” – този град, в който се влюбих още от първата среща, този невероятен, мистичен град, Царевград Търнов, както го наричаше гениалният български артист, патронът на моя театър – Константин Кисимов.

В този град аз срещнах и другата си любов – търновската публика. Тази любов беше взаимна и продължава вече 50 години. Тя беше моето вдъхновение, моето страдание и моята радост. За нея, моята публика, аз отдадох всичко, за което Господ ме беше създал. Но аз имам и друга участ – моята орисия, моята съдба беше и си остава Музикално-драматичния театър на В. Търново. Това беше смисълът на моя живот. Когато дойдох, той беше много млад, нямаше 6 години. Атмосферата беше невероятна. Бяха трудни, но славни години, „когато се наливаха основите” – както казваше поетът. А ние – непоправими романтици и мечтатели. И такива си останахме. Горда съм, че бях една от тези, които положиха основите. Гордея се, че съхраних достойнството на провинциалния актьор. Аз съм щастлива, че бях търновска актриса. Благодаря ви!

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Връчване на награда „Велико Търново”.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Цитирам чл. 6 от Статута за Наградата „Велико Търново”, приет с Решение № 78 от 17.02.2000 г: „Носителите на Наградата се определят от Комисията, включваща трима представители на ОбА, определени от кмета, един от който е председател, трима общински съветници, един журналист, един представител на Стопанската камара и ректора на ВТУ”. Давам думата на председателя на Комисията – г-н Йордан Грозданов.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Уважаеми дами и господа, имам удоволствието като председател на Комисията, натоварена на определи носителите на Награда „Велико Търново” – 2008, да ви съобщя нашите решения. На своето заседание на 17 март т.г. Комисията единодушно реши да бъдат присъдени три награди и удостоените са: г-жа Анета Павлова, г-жа Дешка Рачевец, г-н Петър Христов.

Наградата „Велико Търново” получава г-жа Анета Маринова Павлова. След завършване на Държавната консерватория „Панчо Владигеров” през 1973 г. по покана на община В. Търново г-жа Павлова започва работа като главен диригент на детски хор „Вела Пискова”. Под нейно ръководство хорът става носител на престижни отличия от национални и международни фестивали и конкурси и осъществява много записи в БНР. Преди 31 години основава дамски камерен хор „Кантилена” към читалище „Искра”, който развива богата концертна дейност и получава признание от жури и публика в страната и чужбина. Анета Павлова е носител на орден „Кирил и Методий” – ІІ степен. За своя висок професионализъм и ярък принос в развитието на хоровото изкуство г-жа Павлова се удостоява с Наградата „Велико Търново 2008”.

Г-н Грозданов връчи наградата на г-жа Павлова.

Г-жа АНЕТА ПАВЛОВА: Благодаря на Клуб „Велико Търново” и на община В. Търново за тази висока чест. Приемам наградата като признание за хоровото изкуство и за стотиците великотърновски деца и млади хора, преминали през редиците на хор „Кантилена”. Щастлива съм, че творческата ми съдба ме свърза с В. Търново и много се надявам и в бъдеще, както и досега, заедно с хор „Кантилена” да прославяме музикалната култура на нашия град и достойно, и гордо да носим името „Велико Търново”.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Награда „Велико Търново” 2008 получава г-жа Дешка Крумова Рачевец. Г-жа Рачевец е правист, специалист „Международни отношения”. Нотариус Рачевец е признат, уважаван и ценен професионалист, както в страната, така и зад граница. Години наред тя развива широка благотворителна дейност в полза на изкуството и спорта в Общината. Подвластник е на „Благодеятел на годината” за 2007 в национален мащаб. В качеството си на президент на „Зонта Интернешънъл” организира благотворителни балове в полза на деца с умствена изостаналост. Спонсор е на фестивала „Сребърна Янтра”, на международен турнир „Огърлицата на Десислава”, ансамбъл „Българче”, дамски хор „Търновград”, активно участва в кампанията „Да си върнем Мануела”. С активното участие на г-жа Рачевец е създаден филмът „Пътят на Левски”, спонсорирани са редица книги и изложби. За изключителен морален и материален принос в полза на своите съграждани г-жа Рачевец се удостоява с Наградата „Велико Търново 2008”.

Г-н Грозданов връчи наградата на г-жа Дешка Рачевец.

Г-жа ДЕШКА РАЧЕВЕЦ: Уважаеми г-н Председателю, уважаеми г-н Кмете, уважаеми народни съветници, аз благодаря за високата чест – да бъда удостоена с наградата на В. Търново. Една моя детска мечта беше осъществена преди 10 години – аз започнах да дишам въздуха на В. Търново. Искам да благодаря за тази висока чест, защото където и да съм била, аз съм работила за благото на обществото. Моята практика в Общинска администрация ме научи на много неща. Тя ме научи, че винаги, когато е трудно и паднеш на колене, си длъжен да се вдигнеш и да продължиш напред. Тя ме научи, че всеки спор има две страни и човек трябва да бъде толерантен, ако иска да постигне нещо.

Бих искала да ви кажа, че когато получих наградата „Подвластник на благодеятел на годината”, аз бях много изненадана, защото от всички 205 номинирани, аз бях отличена между петте, които получиха тази награда. Искам да благодаря на всички мои съграждани, които дадоха своя глас по интернет или по телефон за това да ме подкрепят в моите добри дела. В интервюто, което дадох за книгата „Благодеятел на годината”, получих един такъв въпрос: „Какво е за Вас Бог?”. Без да се замисля, аз казах: „Бог е символ на вярата”. Човек трябва да вярва преди всичко на себе си, да бъде убеден, че може да направи нещо за духовността и за благото на своя народ. А да правиш добро, това означава да дадеш пример. Аз имам примера на своите родители и макар моята майка отдавна да не е между живите, моят баща, на 84 години, с неговите нищожни възможности, е моят пример да се прави добро за хората, които са до теб, за хората, които са около теб, дори за хората, които те обикалят, да правиш добро за себе си, за семейството, за обществото. Ще перефразирам една мисъл на Волтер, който казва: „Дребните говорят само за себе си, великите – никога”. Не съм от великите, но бих искала да прекратя да говоря за хубавите неща, защото в нашия живот трябва да се направи така, че всички да бъдат добронамерени и дори когато има трудности, да успяват да ги преодоляват със своята толерантност.

Искам да съобщя на тази тържествена сесия и за още едно добро дело, което сторихме с моите съмишленици, които бяха около мен при създаването на филма за 170-годишнината на Васил Левски: преди няколко дни учредихме сдружение „Теодосий Търновски” – едно сдружение на интелектуалци и бизнеса, което има за цел да съхрани, да развива и да разпространява историческите и културни ценности на В. Търново не само в областта и в страната, но и по света. Благодаря на всички, които подкрепят тези хубави идеи, защото В. Търново заслужава да бъде не само географски център на България, но да бъде и един културен център на нашия народ.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Награда „Велико Търново 2008” получава и г-н Петър Петров Христов. Г-н Петър Христов е инженер, възпитаник на ВНВУ „Васил Левски”, магистър по финанси от СА – Свищов и понастоящем студент по право във ВТУ. Специализирал е енергийна ефективност и анализ и управление на риска. Инициатор е и един от инвеститорите на първия по рода си сателитен квартал „Велико Търново-Хилс”. Той е сред инициаторите за възраждане честването на Деня на Независимостта в България.

Наред с успешния бизнес г-н Христов развива широка благотворителна дейност. Със свои средства възстанови и дари на великотърновските деца 4 детски площадки, подпомага Православната църква, подготвя основен ремонт на Епархистката библиотека, осигури огромно дарение от Италия и Швейцария за детските градини и социалните домове в Общината. Той е основен дарител за лечението на Мануела Горсова. За изключителен морален и материален принос в полза на своите съграждани г-н Петър Христов се удостоява с наградата „Велико Търново 2008”.

Г-н Грозданов връчи наградата на г-н Христов.

Г-н ПЕТЪР ХРИСТОВ: Уважаеми г-да народни представители, уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми общински съветници, уважаеми гости, в този специален ден за мен, бих искал да ви поздравя с настъпването на пролетта и да пожелая на вас и на вашите семейства да сте здрави, да вярвате, да правите добри дела и да бъдете оптимисти. Това високо признание за мен и за моя екип означава много. Благодаря ви за доверието, за партньорството и се радвам, че бяхме заедно. Сигурен съм, че мога да споделя тази награда с всеки един от вас, защото за всички нас В. Търново е едно изключително, специално място – близко до сърцето ни. Един прекрасен град с вековна традиция, с културно-историческо наследство, което ме кара да се гордея. Този град има огромен потенциал и всички ние сме длъжни да вървим напред ръка за ръка, за да го развиваме. Най-ценното обаче което има в този град, са хората тук – изключително сърдечни, гостоприемни, изпълнени с оптимизъм.

Задачата на всички нас е да поддържаме вярата в доброто бъдеще, защото всички вярваме, че бъдещето е такова, каквото ние си го направим. Може би трябва да работим повече заедно, може би трябва да поддържаме този път. Напоследък е модерно да се говори за обществена социална отговорност, за корпоративна социална отговорност. Аз мисля, че по-важното е социалната отговорност да бъде ежедневие за нас, като общество и всички ние трябва да работим в тази посока. Всеки от нас има какво да даде, всеки от нас има много идеи, всеки от нас може да даде оптимизъм за доброто ни бъдеще. Всички ние, като част от това общество, трябва да помагаме на другите да вярват. От това,че ние сме държавата, от това, че това, което се случва в държавата, зависи от нас. Трудно ми е да говоря за тези неща, защото тези неща се правят, а не се говорят. Истината е, че пътят към голямата промяна са малките стъпки. Ние вече ги правим заедно.

Още веднъж най-сърдечно искам да ви благодаря от мое име и от името на всички хора, с които работим за добрия утрешен ден. И ако ми позволите, бих искал да си пожелая да работим така заедно и занапред.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Председател, тъй като точка 2 е към изчерпване, позволете ми да използвам правото си според Правилника – да поискам думата по всяко време. Аз искам да поздравя г-жа Ковачева с удостояването й с тази висока награда, както и тримата носители на тази висока награда – „Велико Търново 2008”, да изразя своето съжаление, че трябваше да отменим празниците в празничния ден и сега „на патерица” да честваме празника на нашия град, но така е, когато човешките грешки могат да помрачат празника не само на семействата на трагично загиналите, за което изказваме съболезнования, но и на всички граждани.

Позволете ми да изпълня едно свое изключително приятно задължение. Тази година изработихме една златна значка, която нашите почетни граждани могат да носят винаги, в тържествени и в нетържествени случаи. Тук са нашите почетни граждани проф. Харалампиев, акад. Радев, маестро Върбан Рангелов, които имат своите почетни значки. Аз им ги връчих в навечерието на празника. Тъй като проф. Дойнов тогава имаше служебни международни ангажименти, моля г-н професора да заповяда, за да му връча почетната значка.

Проф. ДОЙНОВ: Искам да благодаря за честта да бъдем наградени с тази висока чест - почетни граждани на В. Търново. Няма нищо по-свято за един историк да носи тази награда именно на най-историческия град – В. Търново. Винаги съм считал, че мъдро е било онова решение на Учредителното събрание, когато се решава, че столица ще бъде София, но историческият град, който пази символа на България, ще остане В. Търново. И сега, в навечерието на годишнината от Независимостта, аз очаквам В. Търново да бъде отново на фокуса на вниманието на цялата българска общественост. Човечеството живее със символи, в които се влагат най-висшите идеали на човека. В. Търново е един от идеалите, който беше трансмисия за формиране на българската нация. В. Търново беше оня символ, който напомняше на нашия народ, че сме отделна нация, отделен народ със свое историческо право. Ето защо аз не мога да не се вълнувам в личен план, но не мога да не се вълнувам, когато днес тук видях една сакралност, един град, който живее с духовните ценности на България. Благодаря на моите колеги – историци, професори. Нека да носят този дух и да го предават на поколенията. Поздравявам носителите на наградата и особено г-жа Ковачева. Благодаря на всички за честта, че сме тук заедно!

Г-н СЛАВИ МОНЕВ: Уважаеми дами и господа, днес е един хубав ден за изкуството и културата на този обичан град – В. Търново. Искам лично да благодаря на г-н Рашев, на г-н Председателя на ОбС, на всички общински съветници, че направиха така днес ние, дейците на изкуството и културата, да бъдем щастливи, да бъдем доволни от това, че сме дали нещо на този хубав град. Лина Ковачева е вече 50 години на сцената и аз й благодаря, че от тези 50 г. 36 години аз имам възможността да й партнирам, да бъда редом до нея и затова с вълнение искам да й кажа: „Честито, Лина! Честито на всички наградени! Бъдете живи и здрави!”.

Г-н Христов прочете получените поздравителни адреси от г-н Георги Пирински –председател на Народното събрание, от г-н Данило Лучиц – посланик на Посолството на Република Сърбия, от г-н Герхард Вицер – временно управляващ посолството на Република Южна Африка, проф. д-р Любен Корнезов – зам.-председател на НС, г-н Симеон Сакскобурготски – лидер на НДСВ, г-жа Емел Етем – зам.-министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии, г-жа Емилия Масларова – министър на труда и социалната политика, г-н Борис Велчев – гл. прокурор на РБ, г-жа Янка Такева – председател на ИК на СБУ, г-жа Гинка Чавдарова – и.д. на НСО в РБ, г-н Даниел Орлов – председател на ОбС – Айтос, г-н Минчо Казанджиев – кмет на община Ловеч, д-р Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец, г-н Златко Живков – кмет на община Монтана, г-жа Дора Янкова – кмет на община Смолян, г-н Станислав Николов – кмет на община Трън, д-р Веселина Шишкова – председател на ОбС – гр. Трън, д-р Красимир Милев – кмет на община Търговище, г-н Георги Иванов – кмет на община Хасково, г-н Георги Славов – кмет на община Ямбол, г-н Мирослав Петков – кмет на община Г. Оряховица.

Г-н Христов даде думата на г-н Петков – кмет на община Г. Оряховица.

Г-н МИРОСЛАВ ПЕТКОВ: Уважаеми велкотърновци, за българите В. Търново е един от най-българските градове. Именно тук е свикано на 16 април 1879 Учредително събрание, призвано да възроди независимия политически живот на България, приетата конституция остава за следващите поколения като „Търновската”. Вашият град олицетворява България, нейните дълбоки корени и пътя й към бъдещето. В днешния ден оставяме дължимото на вашата богата история на достойния влог в съвремието ви. Уверяваме ви, че ще бъдем заедно във всички начинания, допринасящи за взаимния ни просперитет. Бъдете честити и за многая лета!

Г-н Христов благодари за получените поздравителни адреси и закри тържественото заседание.

 

Заседанието беше закрито в 12.45 часа

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

            ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………