ПРОТОКОЛ № 24

 

От двадесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 03.07.2008 г. от 17.10 часа в залата на Община В. Търново Присъстваха 31 общински съветника, отсъства г-н Ивайло Иванов, Пламен Цанев, Стефан Колев, Мирослав Маринов, Хасан Хаджихасан, Пламен Легкоступ, г-жа Румяна Брайнова.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за допълнения и предложения по проекта за дневен ред. Предложения за промени на дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Промяна на цените за превоз на пътници в градските и междуселищни превози, Вх. № 833/ 30.06.2008 г.
  2. Даване на съгласие за закупуване на биохимичен анализатор за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 822/ 26.06.2008 г.
  3. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Единадесети Международен Фолклорен Фестивал, Вх. № 813/ 23.06.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на цените за превоз на пътници в градските и междуселищни превози, Вх. № 833/ 30.06.2008 г.

Г-н Христов съобщи, че са постъпили молби от граждани за изказвания по т. 1 от дневния ред и даде думата на гражданите.

Г-жа КРАСИМИРА МОМИНСКА: Протестно писмо от жителите от с. Беляковец, пътуващи до гр. В. Търново с единствения обслужващ ги превозвач „Пътнически превози” по линия № 6, №8.

Относно драстичното увеличение на цената на билета от 0.70 лв. на 1.00 лв. считано от 10.06.2008 г.

Уважаеми г-н Председател на ОбС – гр. В. Търново, уважаеми г-да общински съветници, уважаеми г-н Кмет, благодаря от името на всички жители на село Беляковец, пътуващи до гр. В. Търново, за предоставената ми възможност да представя пред вас настоящото писмо.

На 10 юни т.г. всички пътуващи до гр. В. Търново с автобуса, тръгващ от с. Беляковец в 7.00 часа, бяхме изненадани от новата стойност на билета 1.00 лв. при досегашен 0.70 лв. – еднакъв с цената на билета в гр. В. Търново. За исканата цена на билета не ни беше представен какъвто и да е законообоснован документ от страна на превозвача, аргументиращ исканата цена. Така, възмутени от драстичната промяна, решихме да направим приложената към настоящото писмо подписка против увеличението на билета и различието от досегашното положение - да пътуваме на стойността на градския билет от 0.70 лв, предвид утвърдената от години практика, откакто ни обслужва настоящият превозвач, практика за идентичност в цената на билета поради малкото разстояние до с. Беляковец – 5200 м. според документацията на „Пътнически превози”. Освен подписката дойде и предложението да се групираме и да пътуваме с таксита или с личните си автомобили през следващите дни. Възмущението ни бе още по-голямо, когато разбрахме, че и до с. Леденик, Присово и Самоводене цената на билета също е 1.00 лв, независимо, че те се намират на по-отдалечено разстояние от с. Беляковец. Освен това наша частна проверка установи, че частни линии пътуват до с. Ресен, Дичин, Никюп и т.н. на цена на билета 1.00 лв.

Солидарна с нашата подписка бе и кметицата на селото – г-жа Беренска, която покани ръководителите на превозвача „Пътнически превози” – г-н Илия Гайдаров на събрание с нас, жителите на селото, за да ни разясни причините и мотивите за това драстично увеличение на билетите. Събранието бе обявено на 13 юни 2008 г. Същият ден във в. „Борба” бе публикувана статия за нашия бойкот, която се оказа причина за намаляване стойността на билета от втората смяна на обслужващия ни автобус - още същия ден цената от 1.00 лв. е станала на 0.90 лв. За наше най-голямо разочарование, смутен от неудобните въпроси от рода на: „С колко процента е увеличено горивото от Нова година до момента, че се увеличава с такъв голям процент стойността на билета? Къде отива отстъпката от закупеното гориво, която превозвачът ползва? Какво е разстоянието от кв. „Чолаковци” до „Мавриков”, че стойността на билета там е 0.80 лв., а до Беляковец е 1 лв? Ако линията е нерентабилна, то нека превозвачът да се откаже, защото има други желаещи да я обслужват на по-ниска цена? Защо като се води междуселищен транспорт, пътуващите по спирките между ул. „Н. Габровски” и Беляковец се таксуват два пъти – веднъж до Кооперативен пазар, и оттам втори път, а не както междуселищните линии № 10 и 14?”, и много други въпроси. Г-н Гайдаров на три пъти прави опит да си тръгне и напусне събранието, оставяйки хората в недоумение от поведението му. В крайна сметка той помоли за тридневна отсрочка до сряда, 18 юни, 2008 г., за да направят разчети неговите икономически специалисти и ако преценели под въздействието на този натиск щял да намали и да върне билетите на предишната стойност. И въпреки толерантността от наша страна да изчакаме 3 дни, пътувайки с билети от 0.90 лв., на 19 юни г-н Гайдаров показа отново своята некоректност и монополно отношение, запазвайки цената на билета до с. Беляковец и принуждавайки и другите превозвачи да завишат и техните цени. И в този ден дойде и вашето решение за връщане цените на билетите, които г-н Гайдаров смени едва в събота на 21 юни. Сами разбирате, че всеки от нас имаше право да осъди превозвача за незаконосъобразното увеличение на билетите и за неспазване на решения на ОбС. И тук е мястото да ви благодаря, г-да общ. съветници, за правилната позиция, която надявам се, ще бъде водеща и на настоящата сесия.

Нашите искания са твърде скромни, а именно: ако има промяна в цената на билета, то тя да бъде както досега – еднаква с цената на билета във В. Търново; да бъде внесено в ОбС и писмо, постъпило през м. март, от Клуба на инвалида и пенсионера, отправено до г-н Кмета на община В. Търново и да бъдат уважени исканията в него за два пъти месечно безплатно пътуване на жителите над 65 годишна възраст от с. Беляковец, каквато практика има в по-голямата част от българските общини. Искането засяга около стотина жители на селото ни и считаме, че е по възможностите на община В. Търново реализирането на подобно искане. Третото ни искане е да бъде възстановена практиката през летния сезон последният автобус от гр. В. Търново до с. Беляковец да бъде в 21.30 вечерта, а не както си позволи превозвачът да бъде в 19.30 часа и всички ние, пътуващите, и най-вече младежите на селото, да нямаме възможност да останем до по-късно в града. Последното ни искане е да пътуваме с един билет, независимо по коя линия се ползва автобусът – 6 или 8, пътувайки от с. Леденик до с. Беляковец след като се води като междуселищен транспорт, да се ползва като такъв и по ул. „Н. Габровски”.

Уважаеми г-да общински съветници, смятам, че са твърде обикновени и лесни за решаване от ваша страна нашите искания, подкрепяни с приложената подписка от над 300 жители на селото. Не знам дали някой от тук присъстващите в периода от 10 юни, когато се увеличиха цените на градския транспорт до настоящата сесия е използвал градския транспорт, за да се убеди сам, че няма промяна в качеството на транспорта и разстоянията не са се увеличили, за да се иска такава цена. От изнесеното в областния всекидневник „Борба” стана ясно за всички нас, пътуващите, какви средства налива общината във фирмите на превозвачите и какво получаваме ние, пътуващите. От името на моите съселяни от с. Беляковец ви моля да бъдете коректни и справедливи в предстоящите си решения относно цената на билетите. И ако се представите като социален и обществено загрижен общински съвет по отношение на обсъждани въпроси в предишни сесии, касаещи една малка част от обществото в този град и община, то подходете със същата загриженост и към настоящия проблем, защото касае много по-голяма част от обществеността, касае нас, работещите, пенсионираните ни родители и децата ни, които ежедневно по няколко пъти използват градския транспорт. Много ви моля да си спомните за дадените обещания само преди няколко месеца, когато ви избирахме, за да работите за нашето по-добро бъдеще, за нашата Община. Вашите решения на настоящата сесия ще покажат коректността ви към нас, вашите избиратели и настоящи пътници в градския транспорт. Приложение: подписка от жителите на Беляковец и копие от отговора на г-н Кмета на община В. Търново на искането на Пенсионерския клуб.

Г-н ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ: Аз искам да кажа, че така не бива. Всеки има правото да съществува по някакъв начин. Смятам, че това, което правят с нас, е подигравка. Разбирам – всеки си има основанията, но не разбирам подигравката. Мисля, че г-н Гайдаров говореше за едни икономически основания. Не знам как ги правят… Както каза г-жа Моминска: возете се в автобуса, вижте как е и тогава да говорим. Аз смятам, че имаме основание да протестираме. Защо икономическата обосновка беше на 1.00 лв. и защо се върна? Защо трябвало много време да се сметне и изведнъж се смени? Ние затова сме избрали вас като наши представители – да защитавате нашите права. Смятам, че би следвало да се защитават нашите права.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА – кмет на с. Беляковец: Благодаря за подкрепата на жителите на с. Беляковец! Както много от вас знаят, не един път Беляковец е доказвал, че има гражданско общество. За пореден път сме тук заедно и изразяваме волята на всички жители от селото. Не можем да сравним маршрута на автобус 110 от „Чолаковци” до „Мавриков”, който ще струва 0.80 лв. и маршрута на автобуса до Беляковец от пазара до центъра на селото, който ще трябва да струва 0.90 лв. Тези 0.90 лв. или 1.00 лв. са пределната цена, но превозвачът може да вози и под нея. Така че нашата молба - на жителите на Беляковец, е билетът да си остане 0.80 лв., както каза на срещата г-н Гайдаров, и какъвто е и градският билет. Макар че г-н Гайдаров прави това под натиск. Но ако аз съм директор на една фирма и ми кажат, че цена на билета 0.80 лв. ще ме доведе до фалит, никой няма да може да ме убеди, че аз трябва да смъкна на 0.80 лв., аз ще оставя цената толкова, колкото е необходимо, за да не фалирам. Какво значи „под натиск” намалявам на 0.80 лв? Хората от селото на срещата бяха съгласни с вдигането на цената, защото се вдигат всички цени. Но от 0.70 лв. става на 1.00 лв. После под натиск смъкваме на 0.90 лв., после на 0.80. Съвсем нормално е билетът да стане 0.80 лв. и тогава хората се съгласиха с тази цена.

Друг е въпросът, че в писмото си до мен г-н Гайдаров упреква жителите на Беляковец, че едва ли не тези, които живеят в Леденик и Шемшево, ни носят на гръб. Но аз заявявам, че в Беляковец няма стоянка на такситата, докато в селата Леденик и Шемшево такситата хвърчат постоянно. Кой кого носи на гръб с тази нова цена, която искате да утвърдите? Нашето желание е за реална цена на билета от 0.80 лв. Превозвачът може да вози и под пределната цена от 0.90 лв., защото разстоянията са съвсем различни. От Пазара до Гробищата се возим с градски билет, оттам нататък разстоянието е 2 км и се включва извънградската цена от 0.90 лв.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Преди да направя самото предложение искам да задам няколко въпроса към г-н Кмета, като молбата ми е той да вземе отношение след моето изказване, за да знаем оттук нататък какъв ход ще дадем на настоящата сесия. Защото аз съм твърдо убеден, че общинските съветници към момента не са мотивирани да вземат или да не вземат решение по казуса, който трябва да решим. Въпросът ми към г-н Кмета: г-н Рашев, защо Вие не ни питахте, когато на 30.09.2005 г. еднолично решихте и променихте цената на билета по договор № 34, линия 1, 2, 4, 13, 70 и 10. След това по същия договор на 27.12.2007 г. пак еднолично като кмет на общината променихте още един път цената на този билет, а днес, когато моментът е наистина конфликтен, вие искате ОбС да вземе отношение по същия въпрос. Вторият ми въпрос : Защо не ни питахте, г-н Кмете, по Договор № 42 от 30.12.2004 г. и пак променихте на 30.09.2005 г. билетчето еднолично по линия 20 и 50. На 14.01.2008 г. отново еднолично променяте цената на билета от 0.60 на 0.70 лв. И сега тук искате ние да вземем страна по въпроса, т.е. не Вие да бъдете този, който да понесе отговорността, както досега я е носил, а ние и гражданите на община В. Търново да си съставят добри впечатления за Вас, а за нас да останат с лоши впечатления, защото те вече са забравили за Вашите еднолични решения. Задавам риторичния въпрос : кога сбъркахте; тогава, когато еднолично променихте цената, или сега, когато ни карате ние да я променим?

Поискахме и направихме справка за цената на билетите в четири областни града: Шумен, Русе, Габрово и Плевен. Там максимумът на цените е 0.70 лв. Тук се иска увеличение на 0.80 лв. Аз мисля, че към настоящия момент това е много, при положение, че общото искано увеличение от страна на превозвачите от декември и януари плюс сегашното, което се иска, е 28 %, а увеличението на горивото за последните 6 месеца е около 21-23 %.

Правя следното предложение: “ОбС – В. Търново на своята извънредна сесия днес на 03.07.2008 г. отхвърля предложението на Кмета и го задължава на базата на предоставената му информация и икономическите обосновки от превозвачите и ОбА да се определи цена на билета в пътническия автобусния транспорт в община В. Търново. Препоръчва му да се съобрази с цените в съседните областни градове към момента: Русе, Габрово, Плевен и Шумен, където те са 0.70 лв.”

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не знам как да мотивирам съветниците и какво значи, че те не са мотивирани да вземат решения. Има предложения, комисии, сесии. Кой е начинът да ви мотивирам? Никога не съм правил предложения, за да изглеждам аз в бяло, а вие в черно. Мисля, че мога да нося отговорност и сега го заявявам. Защо разглеждате въпроса сега, г-да общински съветници? Защото вие пожелахте да има извънредна сесия. На миналата сесия аз ви казах да ме упълномощите, за да реша аз въпроса, но не ме упълномощихте тогава.

Каква е разликата между месец декември-януари досега? Тогава превозвачите, спазвайки Закона, внесоха предложение до мен за увеличаване на цените, икономически обосновано предложение във връзка с ръст на петрола, минимална работна заплата и т.н. След становища на вътрешния одит, на икономическите отдели аз направих тази корекция, защото според договора това е възможно. Този път обаче превозвачите вдигнаха цените без да питат никого. При това положение, тъй като ОбС е възложител на поръчката и проблемът е с голямо обществено значение, аз ви предложих две решения: или да приемем този самоволен акт на превозвачите, или да прекратим договорите и да обявим нови поръчки. Вие не приехте нито едното, нито другото, отложихте сесията, задължихте ги да внесат икономически обосновани предложения и да свикаме извънредна сесия. Превозвачите си внесоха предложенията, цялата информация е внесена при вас. Въпреки това ПК не взеха решения. Поискаха становище на ОбА, разгледахме ги допълнително с одитиращия отдел, с икономисти и стигнахме до това предложение в резултат изпълнението на решението на ОбС. Сега вие трябва да решите. Аз съм на мнение, че икономическата ситуация налага корекция на цените. Не твърдя, че това, което предлагаме, е перфектно, защото икономическият анализ иска много по-задълбочен анализ – напр. вътрешен одит на фирмите. Очевидно е, че горивата са повишение.

Г-жа Беренска беше точна – ние даваме горната граница, тя важи не само за Беляковец, а за всички извънградски линии. Превозвачът си прави собствени разчети какви могат да бъдат цените. Мотивите на г-жа Беренска са убедителни – разстоянието е малко и няма защо да се използва максималната цена дотам, но това е все пак решение на фирмата. Такива са договорите ни – те лимитират определени права. Това е мотивът да се съглася да приемем икономическата обосновка, а до тази сесия се стига по ваше искане. Вие не се съгласихте да узаконите едно беззаконие, което е правилно, но не се съгласихте и да прекратим договорите. Ако решите, упълномощете ме.

Г-н Стоянов, не съм сгрешил нито първия, нито втория път. Имало е икономическа обосновка и на базата на договора съм дал съгласие за промяна на договора. Сега те направиха нарушение на договора и затова аз внесох предложението в ОбС. Вие решихте да има сесия, не решихте да ме упълномощите да реша проблема.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Кмете, аз това предлагам. Направил съм това, което Вие сега искате. Но пак искам да ви попитам, защото Вие преди малко казахте: „не беше много коректно”. Как така вие работите с малко коректно методи или с много коректни методи? Казахте: „не беше много коректно”, „аз съм решил така”. Защо сега не решавате, а ни питате? През тези 10 дни, които ние поискахме, ние научихме неща, които не сме знаели. Ние научихме, че Вие многократно сте глобявали много от превозвачите със суми, които не разбрах дали са платили. Ние научихме, че е имало неетични към обществеността на В. Търново превозвачи и те пак са останали превозвачи, вместо да прекратите договорите им тогава и да обявите конкурс за съответните линии. С това ви обяснявам защо не сме мотивирани. Защото не сме убедени, че Вие след като 3-4 пъти сами сте променяли цената, от един път искате ние да го решим. Но ако се придържате към моето предложение, пак ще ви дадем тази възможност. Но искам да кажа, че неслучайно употребих израза „на базата на предоставената Ви информация от ОбА и икономическа обосновка от превозвачите, а не само от икономическата обосновка на превозвачите, както Вие преди малко казахте.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: На базата на материала, който ни беше предоставен, аз си позволих да се запозная малко по-обстойно. Определено мога да заявя, че така съществуващите цени към момента, удовлетворяват фирмите – особено на г-н Атанасов и г-н Гайдаров. Бих отправил един апел към Вас да преосмислите предложението си за повишаване на цените и на този етап да го оттеглите. Ако не – аз споделям идеята на г-н Кмета с един нарочен одит да докажем Вашите приходи и разходи и тогава всички да решим какво правим. Не приемам, че цената трябва да бъде повишена.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Извадих цените на билетите на две фирми, които обслужват община В. Търново, за да ви запозная с разликата в цените. Фирма „Савов”, която обслужва автолиния В. Търново – Павликени билетът до Ресен е повишен от 1.40 лв. на 1.60 лв. „Пътнически превози” по същата линия вдига билета от 1.80 лв. на 2.00 лв. или завишава цената на билета с 25 %. До Водолей фирма „Савов” вдига билета от 1.60 на 1.80 лв., „Пътнически превози” от 2.40 на 2.60 лв. Билетът скача с 44.4 %. До Дичин фирма „Савов” завишава билета от 1.80 лв. на 2.00 лв., а „Пътнически превози” от 2.70 на 3.00 лв. Билетът скача 50 %. Линия № 9 в гр. В. Търново на фирма „Надежда Христова” повишава билета от 0.50 на 0.60 лв. „Пътнически превози” и останалите завишават от 0.70 на 0.80 лв., т.е. с 30 %. Нима тези фирми, които са дали по-ниски цени, работят на загуба. Аз и колегите от нашата група настояваме цените да останат такива, каквито са.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: На фона на повишаването на всички цени от 1 юли: на електроенергия, храни, горива и т.н. ние говорим отново за повишаване на цени. Предния път чухме позицията на превозвачите, които са представили своите аргументи, днес чухме и мнението на гражданите на с. Беляковец. Аз бих искал да кажа нещо от името на хората, които не могат да дойдат тук, а именно възрастните хора от В. Търново и общината, които ще бъдат най-засегнати от увеличаването на цените. Във връзка с това правя едно писмено предложение:

„До председателя на ОбС – В. Търново – г-н Христов, до общинските съветници, до кмета на община В. Търново – г-н Рашев. Предложение от д-р Мавроди Калейнски.

Уважаеми г-н Председател, съгласно приетия дневен ред и с оглед грижата на община В. Търново за възрастните хора предлагам за гласуване следния проект за решение:

След доказана и икономически обоснована необходимост от повишаване на цените на услугите при промяната на договорите на превозвачите да бъде добавена следната клауза: лицата над 70-годишна възраст с постоянен адрес община В. Търново се возят безплатно след удостоверяване на правата си с лична карта (паспорт)”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че при така направеното предложение от г-н Стоянов, се предлага принципно решение ОбС да се отърве от тази работа и да ми я прехвърлите на мен. „Атака” предлага да не се приема предложението за повишаване на цените, т.е ОбС да вземе решение. Г-н Калейнски също предлага проект за ваше решение, макар че имам принципно възражение срещу такова възрастово налагане на граница. Има доста заможни хора в България над 70 г. Аз съм съгласен, разговарял съм с Клубовете на пенсионера и се надявам, че един ден ще го направят: да предложат списъци на членове на клубовете на пенсионера, които имат ниски пенсии, нямат доходи, имоти. Ние не можем да задължим превозвачите. Ако приемем, че има социална услуга, ние трябва да платим от общинския бюджет. Принципният въпрос, който трябва да се реши, е дали ОбС взема решение, или не взема решение. Но смятам, че при така повдигнатия въпрос и при такава обществена дискусия не може ОбС да не вземе решение.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Предстои да вземем решение кой да се произнесе по казуса – ОбС или г-н Кметът. Но който и да вземе решение, трябва да се придържа към едно: обективната икономическа обоснованост. Емоциите, политическите и др. съображения трябва да отстъпят на заден план. Ако трябва да кажа моето мнение, аз мисля, че така, както е било досега, на базата на досегашната добра практика, която произтича от сключените договори, считам, че е редно Кметът на Общината за пореден път да даде съгласие за актуализиране, след като е представена нужната икономическа обосновка. Аз подлагам на съмнение някои от цифрите, които бяха цитирани за съседни области. Считам, че не са коректни. В Плевен цената е 0.80 лв., в Габрово от 19 юли влиза цена 0.80 лв., от един месец в Г. Оряховица цената е 0.80 лв. Има обективни тенденции, от които не може да се избяга.

Второ, предложението на д-р Калеински. Това е наша стара идея, но няма такова понятие „безплатно”. Някой плаща и д-р Рашев го каза. Това е въпрос на едно обсъждане, когато се прави бюджетът на общината. Ако се въведе такъв режим за определена категория граждани, трябва да се прецизира за коя категория, но то веднага трябва да бъде компенсирано от бюджета на Общината. Изключено е да предлагаме вариант, при който натоварваме превозвачите да возят някого безплатно. Това го няма никъде. Този социален жест може да бъде направен, но ние не сме готови за това, трябва да разберем какво мисли и ОбА. В бъдеще време при актуализация на бюджета такива средства могат да се заложат и това ще бъде социално справедливо.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Ето справката за цените, които цитирах преди малко. Аз не съм си измислил какви са цените в Плевен, Шумен, Габрово и Русе.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ние от „ГЕРБ” не подкрепяме предложението на г-н Стоянов и ще се мотивирам за това. Това е едно много важно решение и ние трябва да носим отговорност. Апелираме към г-н Рашев и за други важни решения да се допитва до нас – за всички конкурси и обществени поръчки. Относно цената на билетите в другите градове, това са спекулации. Какво ще стане, ако утре в Габрово повишат цената? Нова сесия ли ще правим? Винаги ли ще се съобразяваме с цената в Габрово? Ние преценяваме за нас, те преценяват за тях.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов. Предложението беше прието с 15 „за”, 7 „против” и 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 273

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отхвърля предложението на Кмета и го задължава на базата на предоставената му информация и икономическите обосновки от превозвачи и Общинска администрация, да определи цената на билетите за пътническия автотранспорт в Община Велико Търново.

Препоръчва да се съобрази с цените в съседните областни градове към момента – Габрово, Русе, Плевен, и Шумен, където те са 70 стотинки.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото отговорността трябва да е изцяло наша. Хората трябва да видят как решаваме техните проблеми, как и по какъв начин е било взето решението.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Смятам, че не е коректно преброяването на гласовете и искам да се прегласува.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имам един уточняващ въпрос. Това решение само за този случай ли ще се касае, или за всички случаи? След два месеца или след две години и половина може да имаме същия казус. Те да внасят ли предложение до ОбС и той да решава? Аз имам ли мандат да решавам всеки път? Предният ОбС не е възразявал по това, той практически ме е упълномощил през 2005 г. Сега упълномощавате ли ме да решавам този въпрос всеки път?

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мисля, че г-н Кметът спекулира с проекта за решение. Много добре е посочено там: „на базата на предоставената му информация сега и сега получените икономически обосновки”. Нека всички ние не забравяме, че и в световен мащаб, и в национален предстои икономическа криза, предстоят инфлационни процеси и нека не си правим илюзията, че няма да решаваме наново този въпрос.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не мога да си спомня кога ние сме Ви овластили, г-н Кмете, Вие да решавате този въпрос. С кое наше решение? Колегата Стоянов в случая имаше право, че Вие ни заблуждавате. Няма решение на ОбС досега, което да ви е упълномощило. Ясно беше, че преди две седмици, когато Вие внесохте предложение към ОбС в последния момент да реши дали оставя града без превоз, или приема самоволно наложените цени, нито едното, нито другото беше разумно и ни поставихте пред абсурдна ситуация. ОбС направи каквото е необходимо, съумя да помогне на Кмета да овладее ситуацията, превозвачите изпълниха нашата воля, върнаха цените на старите нива, направиха икономически обосновки, дойдоха на разговори, ОбА ги обсъди и проектът за решение с всичките му несъвършенства е ясен: че ОбС счита, че след като е свършил своята работа, Кметът по-нататък трябва да довърши работата в този конкретен случай. Няма задължение да се съобразявате с други градове, там пише „препоръка”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В началото казах защо се стигна до тази ситуация и мисля, че бях коректен към всички ви. Казах защо го внесох в последния момент -защото превозвачите вдигнаха самоволно цените. Предложението за прекратяване на договорите в никакъв случай не означава оставянето на града без транспорт. Те продължават да изпълняват задълженията по договорите до новата процедура. Законодателят е предвидил това. Така че не сте коректен тук, пред микрофона.

Аз отново питам следващия път какво да правим?

Г-н Христов подложи на прегласуване предложението на г-н Стефан Стоянов. Предложението беше прието с 16 „за”, 11 „против” и 4 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото то беше в разрез с публичната логика на работата на този ОбС. Аз не възприемам тук на два пъти ОбС да се занимава с един въпрос, да се изисква икономическа обосновка, да даваме срокове и да изслушваме представителите на Беляковец. Кой ще определи цената на билета до Беляковец? Когато Вие, г-н вносителю на предложението, отидете на събрание в Беляковец, какво ще кажете на хората там? Че кметът е увеличил цената на билета. Затова ли беше целият цирк тук? Да се правим, че вземаме решение и накрая да кажем, че няма да вземем решение, ще го вземе кметът. За да избягаме от горещия картоф? Когато е ясно, че всички цени се вдигат и ние трябва да дадем разрешение превозвачите да могат да работят? Те не могат да работят на тези цени. Ако вчера са могли да работят, днес трудно работят и както казваме, че ще спрат, те наистина ще спрат по икономически причини. Те ще спрат първо най-губещите си превози.

Ние бягаме от отговорност, общинският съветник трябва да седи тук и да вземе решение. Затова гласувах „против”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Гласувах „против” за втори път, защото както каза г-н Михов, отговорността трябва да бъде изцяло наша и тъй като в момента този горещ кестен ще го вади г-н Кметът, апелът ми е да прецизира цифрите и максимално да изисква информациите и тогава да взема решение дали да вдига, или да запази цената.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: За пореден път съм изумен от ситуацията, която се създава в този ОбС. Това е поредна безсмислена сесия, направена изкуствено, за да ни се плати. Ние избягахме от отговорността по причина, че предният път Кметът бил взел сам решение. Следващия път, когато ни е удобно, ще задаваме въпроса: „Защо ти го реши така?” Аз не мога да разбера как всеки път създаваме ситуации, от които след това трудно излизаме. Ако разсъждаваме по този начин, по-добре беше предния път да бяхме решили, че прекратяваме договорите на превозвачите, така щяхме да защитим интересите на гражданите на В. Търново, нямаше да се повишават цените и щеше да се вози на същите цени до следващия път. За пореден път взехме едно решение, което според мен беше крайно неправилно.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Михов, Вашето изказване беше така патетично, затова вземам думата да Ви попитам защо не дойдохте тук и не обяснихте с колко процента нараснаха заплатите и пенсиите на хората и с колко процента искат увеличение превозвачите. Защо не виждате, че процентите на превозвачите са много повече, отколкото увеличението на пенсиите и на заплатите в България.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Като имам предвид хода на дебата и взетото решение, оттеглям предложението си.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на биохимичен анализатор за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 822/ 26.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 2. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 274

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал.2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване със собствени средства на дружеството на нов биохимичен анализатор за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 30 000лв. /без ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Единадесети Международен Фолклорен Фестивал, Вх. № 813/ 23.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов прочете становищата на ПК и подложи на поименно гласуване предложението на ОбА с предложената от ПК по БФ сума – 100 000 лв.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

Г-н ЕМИЛ ПАВЛОВ – президент на МФФ: Фестивалът тази година като сума излиза 230 000-250 000 лв. в тази рамка, която е заложена преди 3 години. Няма да казвам, че това е един от най-мащабните фестивали в Източна Европа и че почти целият свят вече знае за него. Въпросът ми е: като се разисква определена сума, как ще бъде покрита останалата част. Дали тя ще бъде искана от мен, лично, което аз не мога да направя. Следва да ви кажа, че може би за следващи години трябва да се уточни една рамка заедно с г-н Кмета дали ще бъдем една седмица, или 2 седмици, колко групи ще бъдат тук, какви са цените за настаняване и други разходи и това да се има предвид, защото сега вие гласувате една сума, която дали е 100 000 лв. или 150 000 лв, е недостатъчна. Извинявам се на г-н Кмета, не съм говорил с него от две седмици и не знам дали има някакви идеи за допълнително финансиране, но това, което на мен ми прави впечатление, е, че се гласува сума, която е недостатъчна. Групите след две седмици ще бъдат тук, до момента не е започнала никаква реклама. Подготвяме се с всичко, покани и т.н., но де факто аз нямам решение по най-важния въпрос – финансирането. Най-важната част от работата ние сме я свършили – поканили сме групите, сценарият е готов, водещи и телевизии. Остава само логистиката, която по принцип е дело на В. Търново. Всички средства, които се отделят за фестивала, не идват при нас, а се реинвестират в икономиката на В. Търново, а доколкото разбирам, това са местни данъци и такси на населението, което идва безплатно на фестивал. Така че от това, което вие гласувате, лично ние не сме заинтересувани, защото при нас нищо не идва. Моята молба е да гласувате един актуален бюджет, който е достатъчен, а не да се провалим.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз искам да направя предложение да подложим отново на гласуване направеното предложение. Аз съм от основателите на този фестивал и знам цялата история. Единадесетото издание е един връх. В. Търново има два нови символа. Това са „Звук и светлина” и този много престижен, провеждан вече 11-ти път фестивал. Започнахме със спонсори, но Общината е съорганизатор. Виждате, че участват 20 държави, има двуседмична програма. Всичко това става с пари. При днешните си възможности Общината може да си позволи да обсъжда такова съучастие, за да продължи фестивалът да се провежда все на този висок стандарт. Аз апелирам за прегласуване и подкрепа, за да може ММФ да продължи да бъде един от символите и събитие, с което В. Търново се гордее.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Най-приятелски искам да задам въпрос. Защо българинът винаги е човек на последващото действие? Когато председателят на ОбС даде думата за изказване, аз се обърнах назад, за да видя кой ще се изкаже, за да аргументира, че цената трябва да е 150 000 лв., а не 100 000 лв. Никой не вдигна ръка, вкл. и тези, които правят предложението. Сега г-н Павлов идва и след като сме гласували, започва да ни убеждава. Моля всички колеги, когато правят предложение и когато някой иска да убеди аудиторията, че трябва да подкрепи неговото решение, нека да го прави предварително, за да не правим постоянно прегласувания.

Г-н Христов подложи на прегласуване предложението по т. 3 със становището на ПК по БФ за 100 000 лв.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – за,.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 275

На основание чл. 21., ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Единадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 19.07.2008 г. до 02.08.2008 г. в размер до 100 000 /сто хиляди/ лева.

Дава съгласие размерът на един храноден и нощувка на един участник в Единадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 19.07.2008 г. до 02.08.2008 г. да е до 53,00 лева, но не повече от 100 000 лева общо.

Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов” ЕООД, чрез сключване на договор.

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция “Култура” при Община Велико Търново като разходи по прояви в “Културен календар” на Община Велико Търново за 2008 г.

След провеждане на фестивала кмета на Община Велико Търново да представи пред Великотърновски общински съвет Отчет за постигнатите резултати и окончателните разходи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз също съм имал удоволствието да сформирам международен форум – говоря за една балканиада от типа на европейско първенство. Знам как се събират средства. Преди да взема решение, аз направих коментари с колегите, за да се запозная в дълбочина с проблема. Наистина е много добро, но това мероприятие ще е в рамките на няколко дена, но след като приключим с него, какво правим после? Парите не са бездънна яма. Не създавате добро впечатление, когато казвате „ако се провали”. Никъде в документите не можах да намеря, че Общината или съветниците или кметът се задължава да обезпечава на „х” процента, така че нямате основание да ни поставяте въпроса по този начин.

Заседанието беше закрито в 18.30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

            ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….